Przedszkole „SKRZAT” na straży bezpieczeństwa…

Jednym z podstawowych założeń pracy przedszkola jest zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom, aby mogły zdobywać istotne dla ich rozwoju doświadczenia. Szereg przepisów, do których stosuje się niemal każda placówka przedszkolna to kropla w morzu potrzeb, biorąc pod uwagę zagrożenia płynące z otaczającego świata. Naczelną zasadą pracy z młodym człowiekiem jest przekazanie mu wartości, które w przyszłości będą rzutowały na jego wybory życiowe. Zanim jednak to nastąpi, a niewątpliwie jest to proces długotrwały, dorosły, czy to w placówce oświatowej, czy w rodzinie, ma obowiązek chronić dziecko przed niebezpieczeństwami.

Publiczne Przedszkole Nr 3 SKRZAT podejmuje ten temat każdego dnia, wplatając tematykę bezpieczeństwa w zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Z dużym zaangażowaniem bierze też udział w inicjatywach i akcjach, które pomagają zaszczepić w dziecku odpowiedzialność za swoje wybory. W ostatnich dniach  placówka uczestniczyła w dwóch wydarzeniach: Dzień Bezpiecznego Internetu oraz Bezpieczny przejazd.

Akcja Dzień Bezpiecznego Internetu, której inicjatorem jest Komisja Europejska, stała się okazją do propagowanie wśród naszych przedszkolaków prawidłowych postaw, aby teraz i w przyszłości mogły jak najbezpieczniej korzystać z zasobów w Internecie.
W akcji przeprowadzonej w  „SKRZACIE” wzięli udział nauczyciele, dzieci oraz zostali włączeni rodzice. We wszystkich grupach wiekowych odbyły się zajęcia z udziałem Necia, podczas których przedszkolaki dowiedziały się podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z komputera. Dzieci tworzyły sieć internetową z włóczki, wykonywały różnorodne prace plastyczne, korzystały z bezpiecznych gier na tablicach multimedialnych.
Nadrzędnym celem było uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażone dzieci podczas korzystania z komputera i wzbudzenie czujności rodzicielskiej. Pojawiły się dotyczące tematu informacje na gazetkach przy każdej grupie oraz została zorganizowana wystawa przy głównym wejściu do przedszkola.

Udział w Kampanii Społecznej „Bezpieczny przejazd. Szlaban na ryzyko” miało na celu uświadamianie dzieciom zagrożeń wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Udział w prelekcji to skuteczna metoda kształtowania świadomości o zagrożeniach. Dzieci miały możliwość zapoznania się ze znakami ostrzegającymi przed przejazdem kolejowym, sposobami prawidłowego zachowania na przejazdach i terenach kolejowych oraz pracą Straży Ochrony Kolei. Dowiedziały się również o prawach, jakie przysługują podróżującym.

Podejmując zadania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, ważne jest wzbudzenie w dziecku czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń, wyposażenie go w wiedzę i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu.

Beata Konopko i Agnieszka Legencka
Nauczyciele PP3 „SKRZAT”

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.