Przetarg na przewoźnika linii L43 i L44 w 2019 r. w Zielonce

L43

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg pn. „Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Zielonka z Warszawą”.

Przetarg dotyczy wyboru przewoźnika linii L43 i L44 w Zielonce, w 2019 r. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Zielonka z Warszawą, w liczbie 146 660 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy  sześćset sześćdziesiąt) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

Termin składania ofert/wniosków: 10.12.2018 godzina: 13:00.

Szczegóły na stronie: http://www.ztm.waw.pl/zamowieniapubliczne.php?c=92&i=1043&l=1

W 2019 r. planowane jest utrzymanie linii w dotychczasowych rozkładach i trasach. Równocześnie, w przyszłym roku, Urząd Miasta Zielonka planuje przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych dotyczących Państwa potrzeb w zakresie komunikacji miejskiej w naszym mieście. Na ich podstawie postaramy się zaproponować nowe rozwiązania w zakresie komunikacji miejskiej w Zielonce, które będziemy chcieli wdrożyć w 2020 r

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.