Przychodnia w której zlikwidowano kolejki?

O zmianach jakie nastąpiły i jeszcze nastąpią w wołomińskiej przychodni  przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagościńcu z Dorotą Jagodzińską – Piecychna, nowym dyrektorem  MSPZOZ nr 2 w Wołominie, rozmawia Teresa Urbanowska

– Przez wiele lat pracowała Pani w starostwie wołomińskim. Co skłoniło Panią, aby dokonać drastycznej zmiany w życiu zawodowym i stanąć do konkursu na stanowisko dyrektora MSPZOZ-u nr 2 Wołominie przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagościńcu?
– Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy w ochronie zdrowia na różnych stanowiskach kierowniczych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie – na stanowisku przełożonej pielęgniarek wołomińskiego szpitala i kierownika działu organizacji i nadzoru, a ostatnie 17 lat także na stanowisku Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Będąc naczelnikiem, przez wiele lat nadzorowałam między innymi pracę Szpitala Powiatowego w Wołominie w zakresie organizacji pracy a także zarządzania jej finansami.  Posiadam zarówno wykształcenie  medyczne (jestem absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie), ale też wykształcenie w zakresie zarządzania i marketingu, zarządzanie samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej,  organizacji pomocy społecznej oraz  samorządu  terytorialnego i rozwoju lokalnego.
Dodam też, że od wielu lat jestem pacjentką tej przychodni a przez wiele lat współpracowałam z jej poprzednim dyrektorem śp dr Januszem Blusiewiczem
Uznałam że swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe mogę wykorzystać zarządzając samodzielnie placówką podstawowej opieki zdrowotnej jaką jest Przychodnia przy ul. Wileńskiej. Należę do osób otwartych na nowe wyzwania.
Potraktowałam ogłoszony przez Burmistrz Wołomina konkurs na stanowisko dyrektora tej przychodni jako nowe wyzwanie zawodowe. Złożyłam aplikację i dostałam szansę na realizację mojej koncepcji rozwoju tej placówki.
– Jakie cele chce Pani osiągnąć na początku pracy na nowym stanowisku?
– Pracę na stanowisku Dyrektora Przychodni traktuję jako misję budowania placówki, której głównym zadaniem jest służenie ludziom poprzez udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na jak najwyższym poziomie.
Chciałabym stworzyć placówkę przyjazną pacjentom, wychodzącą naprzeciw ich oczekiwaniom, nastawioną nie tylko na procesy diagnostyczno- lecznicze ale także na profilaktykę i umacniania zdrowia.
– Cele słuszne i szczytne. W jaki sposób chce Pani je realizować?
– Od stycznia zatrudniłam dodatkowo nowych, w moim przekonaniu doskonałych, lekarzy specjalistów.
– Jaki efekt chce Pani dzięki temu uzyskać?
– Na efekt nie trzeba było długo czekać. Już w tej chwili obsada lekarska w Przychodni jest bardzo dobra. Zlikwidowaliśmy dzięki temu kolejki do lekarzy a nasz Pacjent otrzymuje pomoc medyczną w dniu zgłoszenia takiej potrzeby.  Dla pacjenta jakość świadczonych usług medycznych jest definiowana przez pryzmat kwalifikacji personelu medycznego, atmosfery i warunków świadczenia usług oraz rezultatu, jakim proces terapeutyczny się kończy.
– A czym się kończy?
– Zwiększenie dostępności świadczeń z zakresu POZ oraz likwidację kolejek osiągnęliśmy także poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu, tj. e- dokumentacji, e-skierowań, e- zwolnień.
– Może Pani jaśniej?
– E-zwolnienia są doskonałym przykładem na to, jak informatyzacja poprawia komfort pracy lekarza, między innymi poprzez automatyczne pobieranie danych – w tym informacji o pracodawcy pacjenta- wyłącznie dzięki wpisaniu nr pesel. Pozwala to nie tylko uniknąć błędów, ale też znacznie oszczędza czas.
– Dużo się mówi o systemach elektronicznych. Czyż nie jest tak, że ich wprowadzenie jest niejako wymuszone przez wprowadzenie e-recepty. Miejmy nadzieję, ze ten system się sprawdzi…
– To prawda. W najbliższym czasie w całej Polsce zostaną wprowadzone e-recepty, (E-recepta w zakresie dostosowania aptek i obiegu recept elektronicznych zacznie obowiązywać w całym systemie z początkiem roku 2020) a także – wprowadzenie internetowego konta pacjenta (będzie tam zawarta informacja m.in. o historii lekowej, receptowej i dawkowaniu. Pacjent będzie miał dostęp do podstawowych informacji. Recepta będzie czekała na pacjenta w systemie bez konieczności kolejnej wizyty)
Ponadto usprawniliśmy zapisy telefoniczne pacjentów na konkretne godziny a od lutego planuję wdrożyć e-rejestrację, która jest szczególnie adresowana do młodych pacjentów.
– Ma pani opracowane również dalsze plany?
– Chciałabym dokonać wprowadzenia w wołomińskiej przychodni modelu opieki koordynowanej nad pacjentem. Zgodnie z ustawą o podstawowej  opiece zdrowotnej koordynatorem pacjenta ma być lekarz rodzinny, który we współpracy z pielęgniarką i położną ma zapewnić pacjentowi ciągłą i kompleksową opiekę. Będzie współpracował z innymi specjalistami leczącymi pacjenta. Ponadto w przyszłości mam zamiar wyznaczyć do tych zadań koordynatora administracyjnego, który ułatwi pacjentowi poruszanie się  w całym systemie ochrony zdrowia
– A co z profilaktyką zdrowotną?
– Chciałabym postawić na profilaktykę. Przychodnia powinna być liderem w promowaniu działań mających na celu umacnianie zdrowia i zapobieganie chorobom. Chcę ten cel poprzez wdrożenie programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ a także realizację programów samorządowych. Mam nadzieję na nawiązanie współpracy z Panią Burmistrz, która zawsze była otwarta na tego typu działania. Przypomnę chociażby kilka akcji profilaktycznych dla dzieci, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem rodziców przeprowadzone w 2018r a które zostały sfinansowane ze środków gminnych.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.