Przyjmiemy 750 dodatkowych uczniów i nie będziemy mieli kompostowni!

Mamy wiele sukcesów

Z Burmistrzem Radzymina, Krzysztofem Chacińskim o rozbudowie szkół, przedszkoli, miejscowym planie zagospodarowania oraz nowych wątkach dotyczących kompostowni rozmawiają Teresa Urbanowska (TU) i Barbara Wiśniowska (BW).

TU: Kiedy Pan został burmistrzem, brakowało miejsca w szkołach i przedszkolach. Atmosfera była gorąca jak teraz ta dotycząca śmieci. Udało się rozwiązać problem przedszkolny?
– Kiedy zostałem burmistrzem, gmina liczyła 24 tysiące mieszkańców. Dzisiaj liczy 30,5 tysiąca, czyli o 6,5 tysiąca więcej. Mamy rozwiązany problem miejsc w przedszkolach. W 2015 roku mieliśmy ok. 200 miejsc w przedszkolach publicznych. Dzisiaj tych miejsc mamy 1900. To wystarcza. W każdej rekrutacji zostaje nam ok. stu wolnych miejsc. Przyjmujemy nawet dzieci z gmin sąsiednich. Czasem zdarzają się takie sytuacje, np. w Załubicach, że w danym roczniku jest o pięcioro dzieci więcej niż miejsc. Wówczas oferujemy miejsce w innym przedszkolu. Bardzo dynamicznie rozwija się Słupno i prędzej czy później staniemy przed dylematem, że będzie trzeba zorganizować dodatkowe przedszkole. Na dziś jednak nie jest to konieczne. W szkołach została wykonana duża praca. Przez 9 lat Gmina rozbudowała szkołę podstawową nr 1 i nr 2 w Radzyminie, SP nr 2 w Słupnie i w Załubicach. Stworzyliśmy dodatkowe 1000 miejsc. Sytuacja jest dużo lepsza niż była, ale jestem daleko od stwierdzenia, że całkowicie rozwiązana.

TU: Ilu miejsc brakuje w szkołach?
– Bardzo dużo dzieci jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyminie. To placówka, do której ja chodziłem, a teraz to szkoła mojej córki. Pomimo, że ją rozbudowaliśmy o całe piętro, to w dalszym ciągu praca jest częściowo dwuzmianowa. Największą szkołą w Radzyminie jest „jedynka”, gdzie uczęszcza 1100 dzieci. Problem dwuzmianowości mamy tu w klasach 1-3. W planach mamy budowę szkoły w Nadmie. Tam nie brakuje miejsc, ale szkoła nie spełnia warunków lokalowych. Placówka była kiedyś małą wiejską szkołą i część sal jest przeznaczona dla 12 osób. W innych szkołach, klasy liczą ok. 25. dzieci. W szkole w Nadmie, ze względu na wielkość sal, przy 25 uczniach, trzeba tworzyć 2 oddziały. W 2012 roku szkoła była rozbudowana, ale dobudowano sale tej samej wielkości.

BW: Dlaczego zatem przyjmuje dzieci z Kobyłki?
– W tej chwili przyjmuje kobyłczan tylko do przedszkola. Był taki czas, kiedy dziecko skończyło przedszkole, rodzice usilnie prosili o przyjęcie do szkoły. To fajna, mała placówka, gdzie dzieci są dobrze zaopiekowane. 10 lat temu, dzieci w Nadmie było bardzo mało i tej szkole groziło zamknięcie. Wtedy wymyślono sposób, żeby rozwijać przedszkole, a dzieci z Nadmy i Kobyłki kształtowały te grupy. Tak jak wspomniałem, obecnym problemem w tej szkole są pomieszczenia.

BW: Teraz nie grozi jej zamknięcie?
 – Zagrożenia nie ma. Projektujemy szkołę 16-salową, czyli po dwie klasy w roczniku. Dzisiaj demografia nie pokazuje, że będzie tak duże zapotrzebowanie na sale lekcyjne, ale sprowadzają się wciąż nowi mieszkańcy i myślę, że w ciągu kilku lat zapotrzebowanie się pojawi. W każdej innej szkole wybudowalibyśmy kilka dodatkowych sal lekcyjnych. W tym budynku musimy wszystko w środku wyburzyć. Zostanie tylko przedszkole. W przetargach tę inwestycję wycenia się na ok. 40 milionów złotych. Mając ograniczony budżet, skupiamy się na rozbudowie szkoły w Nadmie i szkoły nr 2 w Radzyminie, bo tutaj za 80 milionów jesteśmy w stanie rozwiązać bardzo dużo problemów. Nowa szkoła nr 3 w Radzyminie, którą planujemy zlokalizować przy ul. Słowackiego, pochłonie ok. 100 mln złotych. Mamy do wyboru wyłożyć 100 mln dla 24 sal lekcyjnych albo 80 m;n na budowę 16 sal w Nadmie i 12 w Radzyminie, czyli razem 28 sal. Sprawa jest jasna. Jak rozbudujemy obie te szkoły zapewnimy godne warunki dla 750 uczniów.

BW: Zablokował Pan budowę kompostowni, ale inwestor odwołał się od decyzji. Mieszkańcy nadal się boją, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzy sprawę na korzyść inwestora. Jakie są możliwe scenariusze?
– 31 stycznia 2024 roku uchyliłem decyzję środowiskową wydaną 31.07.2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnousługowego, w ramach którego planowana była budowa kompostowni na terenie działki o nr ew. 284/2 w Starym Dybowie. Ponadto, mając na uwadze opinie zgromadzone w toku wznowionego postępowania, odmówiłem wydania decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji. Od decyzji Inwestor złożył odwołanie, które wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

BW: Mieszkańcy są przerażeni, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze już wydało w tej sprawie jedną decyzję nie po ich myśli. Pan nie podziela tych emocji.
– Do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin wpłynęły od mieszkańców liczne pisma, które zostały przekazane do rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. SKO, w dniu 6 lutego br., rozpatrzyło wnioski stron postępowania dot. przywrócenia terminu do odwołania od decyzji nr 54/2023 i wydało postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania. Pozostaje to jednak bez znaczenia, ponieważ decyzja, od której mieszkańcy chcieli się odwołać, została już uchylona. Postanowienie SKO nie wpływa na moją decyzję wydaną w dniu 31 stycznia 2024 r. uchylającą decyzję środowiskową z dnia 31.07.2023r.. W sprawie budowy kompostowni i kruszarni SKO prowadzi jednocześnie kilka postępowań i w przyszłości mogą pojawiać się inne rozstrzygnięcia dotyczące podobnych wniosków a nie mających wpływu na uchylenie decyzji.

BW: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radzymin zakłada mniej budownictwa mieszkaniowego, więcej zalesień, więcej działek inwestycyjnych. Mieszkańcy obawiają się, że wartość ich działek spadnie i nie będą mogli nimi swobodnie dysponować.
– Gmina Radzymin prowadzi teraz procedurę sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym narzucają na samorządy konkretne zasady sporządzania powyższego dokumentu oraz wyznaczania poszczególnych stref z różnymi typami zagospodarowania. Gmina, w związku z obostrzeniami prawnymi, na pewnym obszarze – obecnie o przeznaczeniu rolnym – w projekcie nowego Studium proponuje tereny związane z działalnością gospodarczą. Wynika to z faktu, że prawo nie pozwala zaplanować już więcej terenów pod zabudowę mieszkaniową. Chcemy więc, obecne tereny rolne przeznaczyć pod tereny inwestycyjne. Występują również obszary, których przeznaczenie w obowiązujących planach na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od wielu lat nie zostało „skonsumowane”, nie rozwinęła się, w wystarczającym stopniu zabudowa. Dla niektórych z tych obszarów, Gmina proponuje w Studium zmianę ich przyszłego zagospodarowania na tereny działalności gospodarczych. W zakresie tematu kompostowni, zgodnie z naszymi zapewnieniami, do projektu Studium wprowadzone zostały wytyczne do sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykluczające możliwości lokalizacyjne inwestycji opierających się na gospodarce odpadami. Wszelkie istniejące lub projektowane drogi w mpzp mają na celu utworzenie nowych ciągów komunikacyjnych dla terenów budowlanych. Konieczność sporządzenia nowego Studium, a także jego kształt, w większości narzucony jest przez szczegółowe wytyczne ustawy oraz dokumentów wykonawczych. Podejmowane zatem działania dotyczące sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin są konieczne i mają na celu przywrócenie gminie możliwości uchwalania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Więcej informacji z Radzymina

Rokis Radzymin Marcovia Marki - SPR Olkusz

Rokis Radzymin Marcovia Marki – SPR Olkusz

Odliczanie trwa. Marecki zespół jak burza przeszedł przez rozgrywki pierwszej ligi gr C piłki ręcznej kobiet. Ale pierwsze miejsce w tabeli to dopiero [...]
0 komentarzy
Zmiana dni pracy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Zmiana dni pracy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina nr 0050.59.2024, dzień 31 maja 2024 r. (piątek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta [...]
0 komentarzy
Radzymin - rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Radzymin – rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Od 14 do 29 maja 2024 roku potrwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dostępnych jest 147 miejsc. Tak, [...]
0 komentarzy
Jeden mecz zdecyduje o awansie

Jeden mecz zdecyduje o awansie

W najbliższą niedzielę szczypiornistki ROKIS Radzymin Marcovia Marki zagrają o promocję do ligi centralnej Wóz albo przewóz. Piłkarki ręczne Marcovii w cuglach wygrały swoją [...]
0 komentarzy
Zderzenie trzech samochodów w Radzyminie

Zderzenie trzech samochodów w Radzyminie

Trzy samochody osobowe zderzyły się 11 maja w Radzyminie na skrzyżowaniu ulic Głowackiego i Wyszyńskiego. Taka kolizja nie zdarza się często. Uszkodzenia wyglądają [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.