Rada Powiatu popiera tramwaj do Ząbek

Aż 24 uchwały pojęli wołomińscy rajcy podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 kwietnia 2018 r.  Jedna z nich dotyczyła tramwaju do Ząbek

Radni jednogłośnie poparli petycję mieszkańców w sprawie trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego przez Zacisze, Wilno, Targówek, do Ząbek. Wcześniej petycję pozytywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego. Teraz uchwała Rady Powiatu zostanie przekazana do Rady m.st. Warszawy oraz Rady Miasta Ząbki. W uzasadnieniu uchwały popierającej petycję podkreślono, że:

?1. Miasto Ząbki jest jedną z najszybciej rozwijających się miejscowości powiatu wołomińskiego, a także innych podwarszawskich miejscowości. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy stanowi zaplecze kapitału ludzkiego dla m.st. Warszawy, który spowodował wzrost inwestycji mieszkaniowych oraz gwałtowny napływ mieszkańców.
2. Istniejąca infrastruktura komunikacyjna nie jest adekwatna do rzeczywistego zapotrzebowania mieszańców Miasta Ząbki. Powstanie linii tramwajowej zmniejszy liczbę samochodów wjeżdżających w granice Warszawy, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także ograniczenia stale zwiększającego się ruchu pojazdów na drogach lokalnych.
3. Propozycja złożona w petycji dotycząca wybudowania trasy tramwajowej od dworca Warszawa Wschodnia w kierunku Ząbek jest postulowana nie tylko przez mieszkańców, ale także przez władze samorządowe Miasta Ząbki i Powiatu Wołomińskiego.
4. Rada Powiatu Wołomińskiego popiera petycję w zakresie działań zmierzających do wybudowania trasy tramwajowej oraz innych rozwiązań dotyczących układu komunikacyjnego północno-wschodniej części województwa mazowieckiego.
5. Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje podjętą przez mieszkańców inicjatywę za godną uwagi i wsparcia.”

Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały i zobowiązali Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem do Rady Miasta Stołecznego Warszawy i Rady Miasta Ząbki.”

Przed podjęciem uchwały radna Małgorzata Zyśk w imieniu własnym i radnego Sławomira Pisarczyka zabrała głos i podkreśliła, że Robert Perkowski – burmistrz Miasta Ząbki od kilku lat prowadzi rozmowy i kieruje pisma do włodarzy Warszawy, podkreślając potrzebę przeprowadzenia linii tramwajowej do Ząbek. Rada Miasta Ząbki podjęła również uchwałę w tej sprawie i skierowała ją do właściwych władz Warszawy. Radna podziękowała Zarządowi i Radzie Powiatu Wołomińskiego za przychylne rozpatrzenie petycji i jednogłośne poparcie w przedmiotowej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.