Radzymin ? co budują?

O działaniach inwestycyjnych gminy i współpracy z samorządami wyższych szczebli rozmawiamy z Andrzejem Siarną, wiceburmistrzem Radzymina.– W jednej z rozmów, jakie z Panem przeprowadziłam, mówił Pan o trudnościach z budową ronda w centrum miasta. Czy coś się w tej sprawie zmieniło?

– Faktycznie marzeniem radzymińskiego samorządu jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Weteranów i Kardynała Wyszyńskiego. Podczas rozmowy, o której pani wspomina mówiłem, że temat utknął u Konserwatora Zabytków. Obecnie jesteśmy w trakcie wprowadzenia korekt do projektu, które polegają na dostosowaniu dokumentów do walorów historycznych naszego miasta. Mam nadzieję, że przebrniemy przez tę przeszkodę.

– Mieszkańcy Łąk Radzymińskich, narzekają, że zbyt mało inwestycji powstaje na ich terenie. Co Gmina ma im do zaproponowania? Czy faktycznie są pomijani w inwestycjach?

– Na tym terenie w szybkim tempie powstają zabudowania. Tworzą się nowe ulice. Największym problemem, jaki obecnie dotyka mieszkańców Łąk Radzymińskich, jest potrzeba budowy infrastruktury drogowej. Rozpatrując jednak ten problem w aspekcie całej gminy trzeba przyjąć określone priorytety. Potrzeb jest bardzo dużo i musi być zachowana pewna kolejność inwestycji. Przykładowo ? mieszkańcy danej miejscowości oczekują kilka lat na wodociągi, potworzyli komitety, angażowali się w tę działalność. Oczekują więc, pomocy ze strony gminy w tym zakresie. Musimy więc działać według ustalonych harmonogramów. Jeśli chodzi o osiedle w Łąkach Radzymińskich, to staramy się poprawić przejezdność tych dróg. Potrzeby i oczekiwania mieszkańców z tego terenu to wodociągi i kanalizacja w pierwszej kolejności w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wodociąg został uwzględniony. Jeśli zaś idzie o kanalizację to, na chwilę obecną, mamy około 50% wybudowanej kanalizacji w mieście a w bardziej oddalonych obszarach trzeba jeszcze na nią poczekać.

– Jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że Radzymin stara się o wprowadzenie swojej inwestycji do Funduszu Spójności. Na jakim etapie obecnie jest realizacja tego zamierzenia?

– Nasza Gmina cały czas przygotowuje dokumenty do Funduszu Spójności i na Regionalny Program Operacyjny (RPO), który prawdopodobnie zostanie uruchomiony dopiero w grudniu. W ramach tego programu planujemy przygotować 4 wnioski: – na nakładkę asfaltową w ulicy Nowej, ulicą Sikorskiego do drogi wojewódzkiej Jana Pawła. Na tym odcinku zostaną zaprojektowane chodniki w miejscach, w których szerokość pobocza pozwoli zaprojektować przejścia; – na budowę gimnazjum w Radzyminie przy ulicy 11 Listopada; na wodociągi na obszarach wiejskich dla miejscowości Zawady, Zwierzyniec i Nadma Stara.

– Czy budżet gminy wytrzyma taką ilość wniosków?

– Inwestycje, o których mówię, są zaplanowane i jesteśmy w stanie zabezpieczyć środki na ich realizację. Trzeba pamiętać, że gmina w trakcie realizacji inwestycji musi mieć zabezpieczone w 100% środki na jej realizację. Dopiero po wykonaniu przedsięwzięcia następuje jego odbiór i rozliczenie. Wcześniej należy zaciągnąć kredyt i wykonać inwestycję. Całkowity czas realizacji zadania trzeba szacować na około 2 lata…

– Często mieszkańcy naszych gmin pytają, czemu gminy nie składają więcej wniosków. Może warto napisać więcej projektów?

– Nic nie jest takie proste, jak się może wydawać. Składając kolejne wnioski trzeba cały czas liczyć gminne finanse i pamiętać, że gmina nie może utracić płynności finansowej.

– Jak w takim razie wygląda sprawa budowy dróg i chodników w ramach współpracy ze starostwem powiatu? Czy nadal są prowadzone takie inwestycje?

– Obecnie budujemy we współpracy ze starostwem chodniki w ulicy Weteranów. Na tej ulicy zrobiona zostanie również część nakładki asfaltowej. Jest na niej bardzo duży ruch tirów, który powoduje wstrząsy budynków. Gmina na tę inwestycje udzieliła dotacji w wysokości 180 000 zł. W ramach tej kwoty wykonany będzie jeszcze chodnik na odcinku ul. Kardynała Wyszyńskiego w kierunku centrum miasta.

– Jaki jest udział powiatu w tym przedsięwzięciu?

– Starostwo daje wykonawstwo a gmina przeznacza pieniądze na wykonawstwo.

Rozmawiała Teresa Urbanowska