Radzymin – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Radzymin - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Raport wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2023 roku.

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.9.2023 Burmistrza Radzymina z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2023 roku.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 6.02.2023 r. do 13.02.2023 r.

Konsultacje odbyły się w formie zgłoszenia uwag, wniosków i propozycji do projektu uchwały umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym oraz udostępnionej w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta i na tablicy ogłoszeń.

Uwagi, wnioski i propozycje do projektu uchwały w ramach konsultacji można było składać pisemnie na odpowiednim formularzu: pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, adres skrytki odbiorczej lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta poczty elektronicznej: srodowisko@radzymin.pl. Opinie można było również wrzucać do skrzynki na wnioski i opinie, znajdującej się na parterze siedziby Urzędu przy pl. Kościuszki 2.

W imieniu Burmistrza Radzymina konsultacje przeprowadził Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga.

 

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin - Piknik z okazji Dnia Dziecka 2023

Radzymin – Piknik z okazji Dnia Dziecka 2023

UMiG Radzymin serdecznie zaprasza na piknik z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 4 czerwca 2023 r. (niedziela) 14:00 – 19:00 na placu parafialnym [...]
0 komentarzy
Bramkostrzelna KPR Marcovia ROKIS

Bramkostrzelna KPR Marcovia ROKIS

Mareckie szczypiornistki klubu zakończyły ligowe rozgrywki w środku tabeli. Gdyby brać pod uwagę liczbę strzelonych bramek (666), piłkarki ręczne KPR Marcovia ROKIS znalazłyby [...]
0 komentarzy

Radzymin – utrudnienia w ruchu 21 maja 2023 r. podczas Garmin Iron Triathlon Nieporęt

W godz. 7:00-12:00 zamknięte dla ruchu drogowego będą ulice, którymi poprowadzona będzie trasa kolarska zawodów – przez miejscowości Wolica, Stare Załubice, Rudą do [...]
0 komentarzy
Ankieta dla mieszkańców – Strategia Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2024 – 2030

Ankieta dla mieszkańców – Strategia Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2024 – 2030

W związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Radzymin, UMiG Radzymin zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety, która [...]
0 komentarzy
Ankieta dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych – Strategia Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2024 – 2030

Ankieta dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych – Strategia Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2024 – 2030

Zwracamy się do Ciebie z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oferty rozrywkowej, edukacyjnej i kulturalnej dostępnej w Gminie Radzymin. Prosimy, abyś podzielił(a) się [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.