Rajd Doliną Liwca

W piątek, 29 września 2017r. odbyła się druga edycja Rajdu Pieszego w Dolinie Liwca. Organizatorem wydarzenia był  Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach,  a otwarcia rajdu dokonali Aniela Dobosiewicz, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego i Dariusz Kokoszka, wójt gminy Jadów.

W rajdzie uczestniczyło 100 uczniów z siedmiu szkół z powiatu wołomińskiego, m.in. z  miejscowości Nowe Ręczaje, Turze, Myszadło, Jadów (dwie szkoły) oraz  z Urli.

Uczestnicy musieli wykonać trzy zadnia sprawnościowe na terenie ośrodka oraz pokonać pieszo wyznaczoną trasę, przy której rozmieszczono trzy punkty edukacyjne oraz ukryte  elementy układanki, które drużyny musiały odnaleźć i zabrać ze sobą, a następnie ułożyć z nich hasło. Po pokonaniu trasy rajdu odbył się test wiedzy, na który składało się 13 pytań dotyczących  informacji zdobytych  na punktach edukacyjnych.

Przed rozpoczęciem rajdu każda z uczestniczących w nim drużyn musiała zgłosić się do punktu startowego w celu rejestracji i pobrania pakietów startowych.  Drużyny wyruszały na wędrówkę zgodnie z wylosowaną kolejnością, co 10 minut. Przed wyruszeniem musiały jednak zaliczyć 3 punkty sprawnościowe na placu tj. rzut woreczkiem do celu, żonglerkę oraz slalom z piłeczką do tenisa stołowego. Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko.

Poziom drużyn był bardzo podobny.
O zwycięstwie zadecydowały niewielkie różnice punktowe. Na podium znaleźli się :
I miejsce ? Szkoła Podstawowa w Turzu
II miejsce ? Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadowie (I gr.)
III miejsce ? Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach (I gr.)
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe medale, a zwycięzcy dodatkowo puchary. Ponadto każda szkoła otrzymała upominek, składający się ze sprzętu sportowego oraz dyplom za udział. Nagrody i podziękowania wręczyli Dariusz Kokoszka, wójt gminy Jadów,  Rafał Rozpara, prezes LGD  oraz Aniela Dobosiewicz, prezes UKS przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach.

Rajd w Dolinie Liwca został zrealizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie na ?Równinie Wołomińskiej? w ramach Programu ?Działaj Lokalnie? Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także dzięki wsparciu finansowemu Gminy Jadów.

Aleksandra Olczyk
Na podstawie materiałów autorstwa Justyny Winnickiej-Bayram

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.