Referendum w Ząbkach?

kalata

Ząbkowski radny powiatowy – Tomasz Kalata (PO) – złożył, w imieniu grupy mieszkańców, pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ząbkach, z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia rady punktu w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Referendum miałoby dotyczyć wejscia Ząbek w granice Warszawy.

W Wielki Piątek, 14 kwietnia br., Tomasz Kalata, ząbkowski radny powiatowy w imieniu grupy mieszkańców podwarszawskich Ząbek złożył w Urzędzie Miasta pismo do przewodniczącego rady z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego objęcia Miasta Ząbki przez m.st. Warszawa w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Pod tym obywatelskim wnioskiem podpisało się ponad 250 mieszkańców Ząbek. Radny Tomasz Kalata zwrócił się w piśmie z prośbą o umożliwienie całej Radzie Miasta Ząbki podjęcie decyzji o zasadności przeprowadzenia gminnego referendum w Ząbkach, podczas którego mieszkańcy odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Miasto Ząbki?”. W uzasadnieniu wniosku można przeczytać, że „poselski projekt, który przewiduje powstanie „mega powiatu” o nazwie Miasto Stołeczne Warszawa z włączonymi kilkudziesięcioma gminami z około-warszawskich powiatów budzi niepokój wielu mieszkańców Ząbek. Brak szerokich konsultacji społecznych
z przedstawicielami samorządów terytorialnych i lokalnych społeczności oraz niepewność co do skutków prawnych i finansowych wprowadzanych zmian, wywołują liczne kontrowersje mieszkańców naszego miasta. Nie zgadzamy się, by o przyszłości Ząbek decydowano bez udziału mieszkańców i ich reprezentantów. Mając na względzie losy naszego miasta oraz jego dynamiczny rozwój chcemy współuczestniczyć w kształtowaniu takiej formuły metropolitalnej, która będzie korzystna dla Miasta Ząbki i jego mieszkańców.
Do wniosku, podpisanego przez ponad 250 mieszkańców Ząbek, radny Tomasz Kalata dołączył również przygotowany projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego objęcia Miasta Ząbki przez m.st. Warszawa w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak: wzór karty do głosowania, wzór nakładki oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Według Tomasza Kalata i grupy mieszkańców najbardziej możliwy termin referendum w Ząbkach to 11 czerwca 2017 roku. W opinii radnego „o przyszłości Ząbek powinni decydować mieszkańcy, a radni jako ich przedstawiciele powinni im to umożliwić. Tomasz Kalata stwierdził, że czeka teraz na odpowiedź przewodniczącego rady miasta Ząbki licząc, że doprowadzi on do debaty na forum rady miasta. Dodał również, że jeśli odpowiedź będzie negatywna i uchwała nie znajdzie się w porządku obrad sesji, to nie wykluczamy zebrania wymaganej liczby podpisów pod referendum z inicjatywy mieszkańców.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.