Rekordowa frekwencja wyborcza w Powiecie Wołomińskim

Wybory do Sejmu i Senatu w Powiecie Wołomińskim wygrało PiS. Na podstawie podanych przez PKW wyników dobitnie widać, że ostoją tej partii są głównie gminy wiejskie. W takich miastach jak Marki, Ząbki, Kobyłka czy Zielonka wielu głosujących zdecydowało się zaufać Koalicji Obywatelskiej i Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, która w tych wyborach uzyskała doskonały wynik.

W Ząbkach najwięcej głosów zebrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 38,92% głosów. Za nim uplasował się Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI z wynikiem 28,09%. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył poparcie 14,21% wyborców. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość poparło w Ząbkach 8,71% uprawnionych do głosowania, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe może się pochwalić poparciem 7,53% Ząbkowian. Podobnie jak w całym Powiecie Wołomińskim Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy uzyskał niewielką ilość głosów – 2,54% W wyborach do Senatu zdecydowanie zwyciężyła Jolanta Hibner z wynikiem 55,43%, kandydata PiS Jana Żaryna poparło 44,57% głosujących

W Markach frekwencja wynosiła 68,70%. W wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 40,14% głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI uzyskał poparcie 28,44% wyborców. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej przekonał do siebie 13,15% głosujących. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskał 8,51% głosów, natomiast Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe poparło 6,44% wyborców. Na Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy oddało głosy 3,33% mieszkańców Marek. W wyborach do Senatu mieszkańcy Marek zdecydowanie poparli Jolantę Hibner, której zaufało 54,21% wyborców. Jan Żaryn uzyskał 45,79% głosów. Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 68,70%.

Mieszkańcy Zielonki oddawali głosy w dwunastu Obwodowych Komisjach Wyborczych na obszarze miasta. Tutaj także największym poparciem cieszyły się Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (41,24%), Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI (28,44%) i Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (12,45%). Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość poparło 8,35% wyborców, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył w Zielonce 6,91% głosów. Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy uzyskał 2,60% głosów. Kandydująca do Senatu Jolanta Hibner uzyskała poparcie 52,42% głosujących, a Jan Żaryn 47,58%. Do urn poszło ponad 70% uprawnionych do głosowania mieszkańców Zielonki, którzy oddali 74,44% ważnych głosów w wyborach do Sejmu i 74,47% ważnych głosów w wyborach do Senatu. Zielonka może się poszczycić najwyższą frekwencją w Powiecie Wołomińskim.

Aż 42,98% mieszkańców Kobyłki zdecydowało się oddać swój głos na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 27,87% wyborców poparło Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI, a 11,79% zaufało Komitetowi Wyborczemu Sojusz Lewicy Demokratycznej . Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość poparło 7,77% wyborców, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 6,21% głosów. Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy uzyskał 3,38% głosów. W wyborach do Senatu walka między Jolantą Hibner, kandydatką Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI, a startującym z list Prawa i Sprawiedliwości Janem Żarynem była bardzo wyrównana. Jolanta Hibner uzyskała 50,37% głosów, a jej przeciwnik 49.63% głosów. W wyborach do Sejmu mieszkańcy Kobyłki oddali 72,16% ważnych głosów, a w wyborach do Senatu 72,17% głosów.

W Radzyminie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał zdecydowaną przewagę nad konkurentami zdobywając 53,86%. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI uzyskał poparcie 20,56% wyborców. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej przekonał do siebie 9,34% mieszkańców Radzymina Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe poparło 7,72% wyborców. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskał 6,35% głosów, natomiast Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy poparło 2,18% głosujących. W wyborach do Senatu Jan Żaryn uzyskał poparcie 58,94% wyborców, a na Jolantę Hibner zagłosowało 41,06% mieszkańców Radzymina. Frekwencja wynosiła 67,59% w wyborach do Sejmu i 67,60% w wyborach do Senatu.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już dane po podliczeniu 100 procent głosów z 31 na 31 obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Wołomin. Na pierwszym uplasował się Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na który oddano 48,38% głosów. Drugie miejsce zajął Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI z wynikiem 22,04% głosów. Trzecie miejsce przypadło Komitetowi Wyborczemu Sojusz Lewicy Demokratycznej, który przekonał do siebie 11,68% wyborców. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość poparło 8,49% wyborców, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył głosy 6,69% Wołominiaków, a Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy uzyskał 2,71% głosów. W wyborach do Senatu 53,94% głosów zdobył Jan Żaryn, a 46,06% głosów uzyskała Jolanta Hibner. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 69,09%, a do Senatu 69,07%.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wygrał w gminie Tłuszcz zdobywając 61,34% głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI zdobył tu poparcie zaledwie 11,93% wyborców, wyprzedzając nieznacznie Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, który uzyskał 11,19% głosów. Wyniki pozostałych komitetów wyborczych wyglądają następująco: Sojusz Lewicy Demokratycznej ? 7,81%, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość ? 6,16%, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy ? 1,56%. W wyborach do Senatu Jan Żaryn uzyskał 65,24% głosów, a Jolanta Hibner 34,76% głosów. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 61,28%, a w wyborach do Senatu 61,30%.

Mieszkańcy gmin Strachówka, Dąbrówka, Jadów, Poświętne i Klembów w zdecydowanej większości oddali głosy na partię Jarosława Kaczyńskiego.

W Dąbrówce głosami zdecydowanej większości wyborców zwyciężył Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ? 71,07%. Wyniki pozostałych komitetów wyborczych wyglądają następująco: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI – 9,55%, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,51%, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej ? 5,76%, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość ? 5,40%, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy ? 1,70%. Podobnie jak w pozostałych gminach wiejskich w wyborach do Senatu zwyciężył Jan Żaryn, który zdobył 74,93% głosów, Jolanta Hibner uzyskała 25,07% głosów. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 67,29%, a w wyborach do Senatu 67,27%.

Partię Jarosława Kaczyńskiego poparli też w większości mieszkańcy Strachówki. W tej gminie głosy wyborców rozłożyły się następująco: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 65,95% głosów, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe ? 13,92%, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI – 8,21%, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej ? 5,70%, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość ? 4,32%, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy ? 1,90%. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 52,61%, a w wyborach do Senatu 52,65% i była najniższa w powiecie.

W gminie Jadów Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 61,41% głosów. Wyrównaną walkę o głosy wyborców stoczyły Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI (12,89% głosów) i Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (12,06% głosów). Za nimi uplasowały się Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej ? 6,51%, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość ? 5,37%, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy ? 1,76%. W wyborach do Senatu 63,22% wyborców poparło Jana Żaryna, a 36,78 Jolantę Hibner. Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła w Gminie Jadów 56,51%

Mieszkańcy gminy Klembów zagłosowali głównie na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (61,94%) i Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI ? (14,63%). Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 7,03% głosów, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość poparło 6,99% wyborców, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył 6,91% głosów Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy pozyskał 2,12% głosujących. Wybory do Senatu wygrał Jan Żaryn z poparciem 65,90% głosów. Jolanta Hibner uzyskała poparcie 34,10% wyborców. Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła w Gminie Klembów 64,30% (Sejm) i 64,33% (Senat).

W Poświętnem wyniki wyborów wyglądają następująco: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ? 73,37% głosów, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe? 7,32% głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL ZIELONI uzyskał 6,94% głosów, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość poparło 6,56% wyborców, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył 4,67% głosów Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy pozyskał 1,13% głosujących. W wyborach do Senatu zwycięstwo dzięki poparciu 77,55% głosujących odniósł Jan Żaryn, Jolanta Hibner uzyskała poparcie 22,45% wyborców. Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła w Gminie Poświętne 61,08% (Sejm) i 61,10% (Senat).

Mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego po raz kolejny poparli partię Jarosława Kaczyńskiego. Jak można zaobserwować na podstawie osiągniętych przez poszczególne partie wyników, im dalej od Warszawy tym większe poparcie dla PiS.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.