Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 na terenie Miasta Kobyłka

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 na terenie Miasta Kobyłka

31 maja 2024 roku zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych. Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w aplikacji LINK DO APLIKACJI poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka.

Moduł aplikacji Nabór dla rodziców kandydata zostanie uruchomiony od godz. 8.00

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej będą mogły wziąć udział również dzieci spoza Miasta Kobyłka

Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do publicznych przedszkoli tj.:

 • Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce, ul. T. Kościuszki 6;
 • Publicznego Przedszkola Nr 2 działającego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. Orzeszkowej 3/5;
 • Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce przy ul. Ceramicznej 49;
 • Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce przy ul. Natolińskiej 11;
 • Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek w Kobyłce przy ul. Mieszka I 51;
 • Publicznego Przedszkola Akademia Dzieci Twórczych w Kobyłce przy ul. Zagłoby 5.

I. Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 31 maja do 6 czerwca 2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 10 do 14 czerwca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 18 do 25 czerwca 2024 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druki potwierdzenia woli przyjęcia dostępne są w plikach do pobrania w aplikacji);

UWAGA! Brak potwierdzenia woli w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 •  28 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wnioski wypełniane elektronicznie należy wydrukować, podpisać i wraz ze stosownymi oświadczeniami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie do 6 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji z Kobyłki

Kobyłka - Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Kobyłka – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miasto Kobyłka kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przystąpiło kolejny raz do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, przeznaczonego [...]
0 komentarzy

Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów po raz 17 w Kobyłce

Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów po raz 17 w Kobyłce! Przez lata zgromadził tysiące osób – zapraszamy Państwa od 25 do [...]
0 komentarzy
Kobyłka - debata nad Raportem o stanie Miasta

Kobyłka – debata nad Raportem o stanie Miasta

Podczas najbliższej, IV sesji Rady Miasta (20 czerwca 2024 roku zgodnie z porządkiem obrad) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta. Zgodnie [...]
0 komentarzy
Piknik Charytatywny PSONI Koło w Kobyłce

Piknik Charytatywny PSONI Koło w Kobyłce

Charytatywny Piknik Rodzinny odbędzie się 16 czerwca 2024 r. w godz. 12:30-16:00 na Placu 15 Sierpnia w Kobyłce. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie na [...]
0 komentarzy
IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

 IV Sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym na Sali [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.