Rozbudowa Szkoły Podstawowa nr 1 w Markach ukończona

3

W piątek (8 września br.) odbyło się uroczyście otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach.

247 – tyle dni trwała rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Okólnej w Markach. W piątek, punktualnie o 15.00, dyrektor Danuta Pazikowska, burmistrz Jacek Orych, uczniowie szkoły oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy Erbud, symbolicznie przecięli wstęgę. Ksiądz Kazimierz Sztajerwald udzielił błogosławieństwa i na nowej sali gimnastycznej rozpoczęły się uroczystości.

– Cieszę się, że jedną z pierwszych tak dużych decyzji związanych z infrastrukturą oświatową podjąłem na początku kadencji właśnie w stosunku do Jedynki. Dziękuję Radzie Miasta Marki, że przychyliła się do mojego wniosku i zgodziła się na tę niezwykle potrzebną inwestycję dla naszej oświaty – mówił burmistrz Jacek Orych.

Samorządowiec podziękował również wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji.

– Ostatni rok, był dla naszej społeczności niezwykle trudny. Musieliśmy funkcjonować w niełatwych warunkach, ale wiedzieliśmy, że wkrótce warunki pracy w naszej szkole będą komfortowe. Bardzo dziękuję uczniom i rodzicom za cierpliwość, a gronu pedagogicznemu i pracownikom za wyrozumiałość. Patrząc na zupełnie nowe wnętrza szkoły jestem przekonana, że to oczekiwanie nam się opłacało. W nowych murach nasi uczniowie poza komfortowymi warunkami do nauki, będą mogli bez przeszkód rozwijać swoje pasje, korzystając z nowoczesnego wyposażenia – mówiła dyrektor Danuta Pazikowska.

Największa tegoroczna inwestycja miejska została zrealizowana w ciekawej formule i w bardzo szybkim tempie.

– W ubiegłym roku ogłosiliśmy przetarg w formule „zaprojektuj, zbuduj i sfinansuj”. W sierpniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą prac – giełdową firmą Erbud. Finansowanie inwestycji zapewnił należący do państwa Bank Gospodarstwa Krajowego. Jesienią trwały prace projektowe, w grudniu wykonawca uzyskał pozwolenie na realizację inwestycji i niedługo potem ruszył z realizacją – opowiada Jacek Orych.

Miesiąc przed terminem giełdowa firma zakończyła prace. W tym czasie Erbud wykonał nowe skrzydło edukacyjne, wybudował halę sportową i przeprowadził remont budynku, który powstał w 1969 r.

– Dzięki rozbudowie zwiększa się liczba izb szkolnych. Przed remontem wynosiła 22, po remoncie 39 – dodaje Danuta Pazikowska.

Nowy budynek edukacyjny (połączony ze starym skrzydłem) ma cztery kondygnacje, jest przeznaczony przede wszystkim do edukacji wczesnoszkolnej. Tutaj znalazły się również m.in. biblioteka i gabinety: psychologa, pedagoga i logopedy. W budynku zainstalowano windę, która ułatwi funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Nowa hala sportowa jest trójdzielna tzw. jednocześnie mogą się odbywać zajęcia dla trzech grup.

– W poprzednim roku szkolnym uczęszczało do naszej szkoły 709 uczniów, w tym – już 780 – informuje Danuta Pazikowska.

W poniedziałek w Jedynce zabrzmiał pierwszy dzwonek.

– Liczba uczniów szybko rośnie także w pozostałych szkołach naszego miasta. Ma to związek z intensywnymi inwestycjami w budownictwo mieszkaniowe, które są pokłosiem rosnącej atrakcyjności Marek. Jesienią ma zostać oddana obwodnica, została zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej, realizujemy inwestycje infrastrukturalne obficie dofinansowane przez UE, rząd i powiat. W jednym z rankingów znaleźliśmy się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem liczby budowanych mieszkań na 1000 mieszkańców – mówi Jacek Orych.

Uwagę mareckich samorządowców skupiają kolejne projekty edukacyjne. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat finansowania inwestycji. Po ich zakończeniu zostaną ogłoszone przetargi na rozbudowę miejskiego przedszkola przy ul. Dużej, budowę szkoły podstawowej przy ul. Wspólnej oraz rozbudowę szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej.

– Są to wielomilionowe inwestycje niezbędne w kontekście rosnącej liczby mieszkańców oraz niedawnej reformy systemu edukacji, wydłużającej czas nauki w szkołach podstawowych – podkreśla Jacek Orych.

Źródło: UM Marki

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.