Róże Burmistrza Tłuszcza rozdane po raz ósmy!

10_286

W dniu 10 marca odbył się finał ósmej edycji plebiscytu „Róża Burmistrza Tłuszcza”, w ramach  którego przyznano nagrody najbardziej zasłużonym mieszkankom Gminy Tłuszcz.

Galę poprowadziła Wioleta Kur, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu i Michał Galicki. Burmistrz Tłuszcza w swoim przemówieniu powiedział, że coroczna gala jest dla niego zawsze ogromnym wzruszeniem.
Kandydatki do Róży Burmistrza zgłaszano w pięciu kategoriach, a laureatki plebiscytu wyłoniła kapitułakonkursu. Nagrody podczas gali wręczyli wspólnie burmistrz Paweł Bednarczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy.
W kategorii „Samorząd” nominowane zostały: Katarzyna Sadurska, Jadwiga Gizińska oraz Katarzyna Rostek. Główną nagrodę otrzymała dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Tłuszczu, dawniej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Jadwiga Gizińska.
W kategorii „Przedsiębiorczość” nominowane zostały: Anna Blusiewicz, Ewelina Gzowska, Renata Mędrzycka oraz Agnieszka Kozuk. Główną nagrodę w tej kategorii otrzymała Agnieszka Kozuk, która prowadzi własną działalność gospodarczą, ma duszę przedsiębiorcy, ceni niezależność i wierzy w sukces.
W kategorii „Działalność społeczna” nominowane zostały: Magdalena Białek, Anna Jaworska, Krystyna Gostyńska, Mieczysława Kaska, Ewa Boguszewska, Jolanta Malinowska, Dagmara Malinowska, Emilia Sasin, Elżbieta Rosa, Anna Ciszyńska, Katarzyna Kamińska oraz Lidia Matejak. Główną nagrodę w tej kategorii otrzymała Anna Jaworska – aktywna uczestniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej.
W kategorii „Edukacja i kultura” nominowane zostały: Jolanta Malinowska, Anna Jaworska, Jadwiga Gizińska, Emilia Sasin oraz Elżbieta Rosa. Nagrodę główną w tej kategorii otrzymała Emilia Sasin – członek Zespołu Ludowego Kalinki oraz członek Koła Gospodyń Wiejskich w Miąsem.
W kategorii „Superkobieta” nominowane zostały: Mariola Kalewska, Danuta Sieradzka, Magdalena Białek, Marzena Białek, Emilia Sasin oraz Wiesława Krysik. Nagrodę główną w tej kategorii otrzymała Marzena Białek – pielęgniarka, która krzewi zasady udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyki zdrowotnej dla różnych grup społecznych.
Specjalne wyróżnienie „Róża Róż”, powędrowało do Jolanty Malinowskiej, która pracuje w Placówce Wsparcia Dziennego w Jasienicy jako wychowawca. Jest autorką scenariusza i reżyserem legendy
o Jasienicy. Została liderem i reżyserem grupy śpiewaczej „Jasieńki”. Od lat prężnie tworzy ofertę edukacyjną i kulturalną dla swojej społeczności lokalnej.
Wielkim zaskoczeniem było przyznanie dodatkowych wyróżnień. Na rzecz gminy społeczeństwa działają również panie, które nie mieszkają na terenie Gminy Tłuszcz,
a są wyjątkowe. Kapituła, na czele z burmistrzem Pawłem Bednarczykiem, postanowiła podziękować im za ogromną pomoc, zaangażowanie i uhonorować je pamiątkowymi statuetkami. Wyróżnienie otrzymały Bożena Żelazowska – przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Halina Kusak – skarbnik Gminy.
Gala została połączona z akcją charytatywną dla dzielnej dziewczynki – Weroniki. Ta 12-latka jest już po kilku zabiegach operacyjnych. Stan zdrowia dziewczynki wymaga kolejnych bardzo skomplikowanych i kosztownych operacji (koszt ok. 100 tys. zł) oraz długotrwałej rehabilitacji. Oprócz zbiórki datków przez Harcerzy z Hufca ZHP
w Tłuszczu odbyła się licytacja obrazów przekazanych przez Dariusza Wilczyńskiego, Halinę Krysik oraz Przemysława Sasina. Druga część gali, to niezwykły koncert zespołu Singin’ Birds. Zebrani goście mogli też podziwiać wystawę „Panowie- Paniom”.

Na podstawie UG Tłuszcz
Fot. swallow studio

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.