Rozmowa z inwestycją kolejową w tle

zbiedz kopia

Inwestycja kolejowa to w Wołominie od wielu miesięcy temat gorących dyskusji zarówno w bezpośrednich rozmowach jak też w mediach społecznościowych. Mieszkańcy punktują inwestora wytykając różne niedociągnięcia. Przy tej okazji cięgi obrywają również samorządowcy, pod których adresem pada wiele żali i pretensji. Skierowaliśmy kilka pytań do wołomińskiego magistratu. Na nasze pytania odpowiedziała wiceburmistrz Edyta Zbieć.

– Od kilku dni funkcjonuje przejazd „na Słonecznej” w Wołominie. W poniedziałek na dobre zamknięty został przejazd tymczasowy w ulicy Sikorskiego. Jak w związku z tymi faktami zmieni się w najbliższym czasie organizacja ruchu w Wołominie?
– W związku z likwidacją tymczasowego przejazdu kolejowego – w okolicy ul. Sikorskiego, dla ul. Armii Krajowej i ul. Wąskiej została przywrócona organizacja ruchu, jaka była przed uruchomieniem tymczasowego przejazdu  co oznacza że ul. Armii Krajowej jest drogą z pierwszeństwem przejazdu.
Wszystkie znaki drogowe, informujące o objazdach przejazdu kolejowego w ul. Geodetów/Niepodległości zostały zdemontowane już przez wykonawcę inwestycji kolejowej.
– Na jakiego rodzaju utrudnienia mieszkańcy powinni się jeszcze przygotować?
– Zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną od wykonawcy inwestycji kolejowej firmy Torpol, do dnia 15 sierpnia br. zostanie zlikwidowane tymczasowe dojście na peron stacji Wołomin Słoneczna (przejście w okolicy ul. Peronowej i dalej z wyjściem na ul. Armii Krajowej).
Likwidacja tego przejścia jest związana z uruchomieniem docelowego wejścia na peron bezpośrednio z  tunelu w ul. Geodetów. Z uwagi na fakt, iż cały odcinek tego tymczasowego przejścia od strony Armii Krajowej jest na terenie należącym do PKP, a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa (brak na  tej długości ekranów akustycznych) – uniemożliwienie wtargnięcia na tory kolejowe. Teren ten od strony ul. Armii Krajowej zostanie zagrodzony, natomiast od strony ul. Wąskiej, Torpol uzupełni ekrany przeciwhałasowe, zgodnie z projektem modernizacji linii kolejowej.
Kolejnym i chyba największym utrudnieniem są korki w naszym mieście, ale to było do przewidzenia  że sąsiadująca Kobyłka zacznie korzystać z naszego tunelu, na razie w ul. Geodetów a za chwilę bliższego w ul. Sasina. Oczywiście rozumiem irytacje kierowców i rozumiem wybór tunelu, w którym bądź co bądź ruch odbywa się płynnie, w przeciwieństwie do przejazdów wyposażonych w rogatki, ale tłumaczy to korki. Mam nadzieję, że za chwilę ruch samochodowy zacznie się równomiernie rozkładać i z pustych, w tej chwili przejazdów kolizyjnych w Kobyłce, zaczniemy znów częściowo korzystać.
– Wspomniała Pani przejazd – w ulicy Sasina, który nadal nie funkcjonuje. Czy wiadomo na jakim etapie jest realizacja tej części inwestycji i kiedy spodziewane jest oddanie jej do użytku?
– Zgodnie z informacją telefoniczną do dnia 15 sierpnia br. planowane jest złożenie przez firmę Torpol wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie dla tunelu w ul. Sasina. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, omawiane złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (tunelu) stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. WINB przeprowadza obowiązkową kontrolę zgłoszonego obiektu przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania (zgłoszenia) albo uzupełnionego wezwania.

– (…) chyba największym utrudnieniem są korki w naszym mieście, ale to było do przewidzenia, że sąsiadująca Kobyłka zacznie korzystać z naszego tunelu, na razie w ul. Geodetów a za chwilę bliższego w ul. Sasina. (…) rozumiem irytację kierowców i rozumiem wybór tunelu, w którym bądź co bądź ruch odbywa się płynnie, w przeciwieństwie do przejazdów wyposażonych w rogatki, ale tłumaczy to korki. Mam nadzieję, że za chwilę ruch samochodowy zacznie się równomiernie rozkładać i z pustych, w tej chwili przejazdów kolizyjnych w Kobyłce, zaczniemy znów częściowo korzystać – mówi Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina.

– Podczas spotkania przedstawiciela inwestora z władzami Wołomina, które miało miejsce przed wakacjami padło wiele deklaracji odnośnie realizowanej inwestycji. W jakim procencie inwestor się z nich wywiązuje?
– W ślad za deklaracjami ze strony PKP, ws. realizowanej inwestycji kolejowej, Urząd Miejski w Wołominie, w lipcu br., zwrócił się pisemnie o analizę oraz warunki techniczne budowy dodatkowych przejść podziemnych dla pieszych pod linią kolejową oraz dodatkowych wejść/wyjść na stację kolejową w lokalizacjach: • budowa dodatkowego wejścia od strony ul. Kolejowej, w formie schodów oraz pochylni na jednokrawędziowy peron stacji Wołomin • budowa przejścia pieszego podziemnego w świetle ul. Piłsudskiego w Wołominie • budowa przejścia pieszego podziemnego na wysokości ul. 6 Września • budowa przejścia pieszego podziemnego w ciągu ul. Szkolnej w Duczkach, z wyjściem na ul. Parkową w Lipinkach • montaż dodatkowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem na istniejących słupach oświetleniowych zlokalizowanych na jednokrawędziowym peronie stacji Wołomin, celem doświetlenia odcinka ul. Kolejowej.
– W związku z przebudową kolei pogorszeniu uległa jakość części dróg. Czy ustalony jest już plan i harmonogram napraw?
– W dniach od 20 do 26 czerwca odbyły się cztery wizje lokalne z udziałem przedstawicieli głównego wykonawcy robót kolejowych tj. firmy Torpol S.A. oraz podwykonawców: Intercor Sp. z o.o. i Alusta S.A na ulicach: • Żelazna i Wąska • Skwer Cicheckiego oraz ulice Wilsona i Korsaka • Nowowiejska, Ciasna, Duczkowska, Przytorowa (Duczki) • Kolejowa i Katowicka,
Ustalono zakres prac naprawczych na tych ulicach, dotyczących profilowania i uzupełniania materiału (frez asfaltowy), napraw cząstkowych czy nowych nakładek.
– Wejścia na perony i zejścia z nich, windy, ławki na peronach, brak oświetlenia wokół przejść przez tory to kolejne mankamenty, które są tematem krytyki i komentarzy. Czy jest szansa na poprawę tych „niedoskonałości?
– W temacie ławek mamy zapewnienie, że w ciągu miesiąca na peronach pojawi się docelowa infrastruktura m.in. ławki. Ponadto PKP Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, przewiduje w przyszłości, możliwość rozważenia budowy większych wind (np. towarowych). Gmina Wołomin w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach”, realizuje dokumentacje projektowe dotyczące ul. Kolejowej na odcinku od ul. Sasina do ul. Złotej; ul. Kolejowej od ul. Złotej do wysokości ul. Sikorskiego; ul. Piłsudskiego od Armii Krajowej do ul. Kolejowej oraz ul. Złotej od Armii Krajowej do ul. Kolejowej.
W ramach tego zadania inwestycyjnego Gmina wystąpiła do PKP Nieruchomości o możliwość dysponowania gruntem kolejowym, aby móc pozyskać środki zewnętrzne na wybudowanie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów oraz Parkuj i Jedź wzdłuż ul. Przytorowej w Duczkach. Deklaracje taką uzyskaliśmy zaś wniosek został już złożony. Czekamy na efekty działań.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.