Rusza budowa kanalizacji i oczyszczalni

W środę 12 września, podpisane zostały umowy z wykonawcami na budowę oczyszczalni ścieków oraz na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na czterech dużych obszarach Miasta i Gminy Wołomin.

Umowa pomiędzy wykonawcami a PWiK i Gminą Wołomin podpisana została 12 września o godzinie 12.00. Umowy podpisane zostały w obecności przedstawiciela Ministerstwa Finansów oraz Koordynatora Projektu z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Podpisanie umowy oznacza, że już niebawem firmy rozpoczną etap projektowy części inwestycji na które przetarg wygrały. Inwestycja jest bowiem realizowana w ramach tak zwanego ?żółtego fidyku?, co oznacza ?projektuj i buduj?. Na część rozpoczynających się inwestycji Wołomin posiada już projekty (wykupione przez PWiK od komitetów społecznych). Oznacza to, że na odcinkach na które projekt jest wykonany, a które są przewidziane do realizacji w ramach rozstrzygniętych przetargów, inwestycje rozpoczną się za kilka bądź kilkanaście dni. Równolegle wykonawcy przystąpią do projektowania pozostałych części inwestycji.

– Cieszę się, ze ta inwestycja rusza. Ten projekt który będzie tu realizowany jest bardzo potrzebny. Na pewno dzięki temu wzrośnie wartość tego miasta. To bardzo trudny projekt ponieważ jest to projekt grupowy. Pogodzenie interesów dwóch gmin, to wielka sztuka. A tu widać, ze oba samorzady ze sobą rozmawiają i wspierają się. Chciałabym zobaczyć miny sceptyków, którzy zobaczą, ze ten projekt będzie zrealizowany ? powiedziała nam Alicja Bożek, Ministerstwo Finansów, dyrektor Instytucji Płatniczej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie unieważniło pierwszy przetarg na budowę oczyszczalni oraz przetarg na budowę kanalizacji. Przystępując do ponownego wyłonienia wykonawców na te roboty ogłoszono przetarg na oczyszczalnię ścieków oraz osiem przetargów na wykonanie kanalizacji. Gminę podzielono bowiem na osiem obszarów. Do tej pory wyłoniono wykonawców na cztery z ośmiu części:

Część 1 ? Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Wołominie Północnym ? część Zachodnia

Część 4 ? Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Wołominie Południowym

Część 7 ? Budowa kanalizacji sanitarnej ? Leśniakowizna, Ossów i Turów

Część 8 ? Budowa kanalizacji deszczowej w Wołominie Południowym. Teresa Urbanowska