Ruszyły prace nad projektem budżetu na 2023 rok

Blisko 2 mld zł na inwestycje, ponad 670 mln zł na wsparcie samorządów gminnych i powiatowych – tak przedstawia się projekt budżetu województwa mazowieckiego na 2023 r. Radni województwa rozpoczęli właśnie proces jego uchwalania. Dziś odbyło się pierwsze czytanie.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, budżet na przyszły rok stawia na rozwój. – Nie odstępujemy od realizacji inwestycji. Zamierzamy przeznaczyć na nie blisko 2 mld zł. Nie przestajemy także wspierać samorządów lokalnych w ramach naszych programów wsparcia. W przyszłym roku planujemy przeznaczyć na nie blisko 700 mln zł. Te środki pozwolą nie tylko na realizację dotychczasowych 14 programów, ale także na rozszerzenie zakresu pomocy o nowe, jak np. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, zwierząt czy czystego ciepła. Znacznym obciążeniem dla budżetu będzie, jak zawsze  „janosikowe”, które pochłonie  ponad 1,1 mld zł. Wzrośnie także kwota przeznaczona na dotacje do przewozów kolejowych. Niestety, wpływ na to mają rosnące ceny eksploatacji i energii. W przyszłym roku na ten cel przeznaczymy ponad 920 mln zł.

Mirosław Adam Orliński, przewodniczący sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów zaznacza, że praca nad budżetem będzie wymagała zaangażowania i analizy potrzeb mieszkańców i wszystkich jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie regionu. – Chcemy realizować wiele własnych inwestycji, ale także pomóc gminom i powiatom w myśl zrównoważonego rozwoju województwa. Razem budujemy Mazowsze w zakresie infrastruktury, gospodarki wodno-ściekowej, aktywizacji sołectw, wsparcia dla OSP, budowy dróg, szkół i służby zdrowia. Dzięki dobrze zaplanowanym inwestycjom, wsparcie samorządu województwa mazowieckiego jest widoczne w każdej gminie. Region intensywnie rozwija się, a odzwierciedleniem tego jest bardzo dobry projekt budżetu

Budżet proinwestycyjny

W 2023 r. na inwestycje władze województwa planują przeznaczyć blisko 2 mld zł. – To dobry budżet. Te środki pomogą w realizacji wielu projektów. Mówimy tu nie tylko o drogach, instytucjach kultury czy szkołach. Naszym priorytetem jest także służba zdrowia. Potrzeby są ogromne. Zwłaszcza w czasie, gdy mamy do czynienia z ogromną inflacją i wzrostem cen usług. Należy też rozszerzyć wsparcie na kolejne działania m.in. na dofinansowanie wodnego pogotowia ratunkowego czy pomoc schroniskom dla zwierząt – podkreśla przewodniczący klubu KO w sejmiku województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski.

To o 600 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Największe środki pochłonie transport, w tym budowa i modernizacja dróg wojewódzkich – ponad 790 mln zł. Drugie miejsce pod względem inwestycji zajmuje zdrowie. Na modernizacje i rozbudowę marszałkowskich szpitali władze województwa przeznaczą ponad 457 mln zł. Oświata pochłonie kolejnych 155 mln zł, a kultura 93 mln zł.

Ponad 670 mln zł na programy wsparcia

W przyszłym roku samorząd województwa będzie realizował wszystkie dotychczasowe programy wsparcia, czyli m.in. pomoc dla sołectw, kół gospodyń, działkowców, seniorów czy młodzieży. Nie zabraknie środków na rozbudowę bazy sportowej, inwestycje ważne czy na ochronę powietrza. Pojawią się także nowe programy: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” (wsparcie dla gmin na remonty/wyposażenie świetlic wiejskich, domów kultury, gminnych ośrodków kultury), „Mazowsze dla zwierząt” (wsparcie dla gmin na kastrację, ale też karmy, prowadzenie schronisk) oraz „Mazowsze dla czystego ciepła” (wsparcie dla gmin, które będą prowadzić programy dla mieszkańców zachęcające do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji, ale też na pomoc w zakupie, np. opału). Będą także środki na autobusy dowożące dzieci do szkół.

5,58 mld zł po stronie dochodów

Dochody na 2023 r. wyniosą ponad 5,58 mld zł. To o 1,03 mld zł więcej niż w roku obecnym. Jak zauważa skarbnik Marek Miesztalski należy pamiętać, że prognozowany dochód województwa opiera się na analizach Ministerstwa Finansów. – To już kolejny rok, gdy ministerstwo określa wysokość dochodów. 87 proc. dochodów własnych województwa stanowią wpływy z tytułu CIT i PIT. Dobrą stroną tego rozwiązania jest fakt, że co miesiąc ministerstwo wypłaca 1/12 prognozowanej kwoty. Niestety, po dwóch latach następuje weryfikacja. Jeśli prognozy zostały zawyżone, to odpowiednia kwota zostanie potrącona i ministerstwo obniży w 2024 r. należne nam dochody. Może oczywiście zdarzyć się, że wpływy do ministerstwa będą wyższe niż zakładano i wtedy zostanie nam wypłacone wyrównanie.

Dominująca część dochodów to udział w podatkach PIT i CIT, który oszacowano na 4,87 mld zł, w tym z tytułu CIT – ponad 4,5 mld zł, a z tytułu PIT – ponad 359 mln zł.

6,48 mld zł po stronie wydatków

Przyszłoroczne wydatki zaplanowane zostały na kwotę ponad 6,48 mld zł.  Aż o 32,1 proc. w stosunku do roku obecnego wzrośnie „janosikowe”, które wyniesie ponad 1,16 mld zł (w 2022 roku 885 mln zł). Planowany deficyt województwa wyniesie ponad 900 mln zł

Projekty uchwały budżetowej województwa mazowieckiego na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2038 skierowane zostały do dalszych prac w komisjach sejmikowych. Radni w ciągu pięciu dni mogą złożyć propozycję poprawek, które będą opiniowane przez komisje i zarząd województwa.

Więcej informacji z Mazowsza

Jedyna taka noc w roku

Przed nami Noc Muzeów, którą w tym roku obchodzimy 18 maja – w Międzynarodowym Dniu Muzeów. Mazowieckie placówki przygotowują wiele atrakcji i każdy [...]
0 komentarzy
Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o rekordowych inwestycjach drogowych na Mazowszu, ponad 5 mln zł [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 20 do 24 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy

Przywrócenie dwutorowego ruchu pociągów na liniach R8 i R2

Koleje Mazowieckie informują, że w związku z zakończeniem prac na linii nr 8 i linii nr 2 zostanie przywrócony dwutorowy ruch pociągów: od [...]
0 komentarzy

Mazowieckie miasta, miasteczka i wsie w obiektywie

Architektura, zabytki, pejzaże mazowieckich miast, miasteczek i wsi to temat tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Samorząd Mazowsza nagrodzi najlepsze zdjęcia wykonane [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.