Rzemiosło i handel

Wiesław
Kazana

Przyglądając się obecnej sytuacji
społeczno-gospodarczej nietrudno zauważyć, że środowiska handlowe i
rzemieślnicze coraz bardziej spychane są na margines życia
gospodarczego kraju. Ekspansja wielkich sieci handlowych bezpośrednio
uderzająca w drobnych kupców i handlowców pośrednio
bije też w wytwórców i producentów. Kurcząca się
rodzima sieć handlowa, oferująca tradycyjnie polskie towary, ma coraz
większe problemy z ich zbytem, przegrywając często z konkurencją
tandety z Dalekiego Wschodu (Chiny, Tajlandia). Uderza to w
handlowców i rzemieślników, a i państwu polskiemu
pożytku nie przynosi.

A że lamentami niczego się nie załatwi,
a spokojnym działaniem wiele, więc pojawiła się idea ściślejszej
współpracy rzemieślników i kupców. W dniu 6
lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów Cechu
Rzemiosł i Związku Kupców. Jego tematem była wymiana poglądów
i intencji dotyczących współpracy, oceniono korzyści
wynikające z partnerstwa i zastanawiano się nad wspólnymi
celami działania. W wyniku dyskusji przyjęto następujące
postanowienia: Obie organizacje będą dążyć, by budynek Cechu przy ul.
Moniuszki stał się głównym ośrodkiem ich funkcjonowania; Cech
i Związek Kupców będą aktywnie działać w zakresie koncentracji
różnych poczynań na terenie obiektu, np.: Oferty wynajmu
lokali dla firm zajmujących się obsługą małych i średnich
przedsiębiorstw; Oferty lokalizacji przedstawicielstw firm
pośredniczących w pozyskiwaniu środków z funduszy
europejskich; Uczynienie z obiektu centrum szkoleń i spotkań
środowiskowych. Organizacje określą wspólne cele i połączą
siły w ich realizacji. Wskazano pierwsze obszary tych działań, a są
to: Wspólne dążenie do lepszej i ciekawszej obecności w
Internecie (reklamy, promocje, informacje); Współpraca w
szerokim informowaniu opinii publicznej tak o problemach, jak i
sukcesach miejscowego rzemiosła i handlu.

Jak widać zadzierzgnięcie współpracy
jest bardziej ofertą stworzenia warunków dla harmonijnego
współdziałania, niż listą pobożnych życzeń, Od naszych
członków zależeć będzie jak wykorzystają te nowe możliwości.

Lepsza promocja rodzimych produktów,
rozszerzenie oferty handlowej w oparciu o te wyroby, to propozycja
dla naszych klientów, poszerzenia ich możliwości wyboru i
pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań. Zaś dla producentów
i handlowców to wskazanie na zaniedbane dotąd możliwości
wpływania na polepszenie swojej kondycji ekonomicznej.

Niech zachętą do działań, ale też i
przestrogą będą słowa Stanisława Wyspiańskiego zacytowane przez
uczestnika spotkania p. Aleksandra Żmudzkiego:

„Idziesz przez świat i światu
dajesz kształt przez twoje czyny. Spójrz w świat, we świata
kształt, a ujrzysz swoje winy.”

2 przemyślenia nt. „Rzemiosło i handel

  1. ”Niech zachętą do działań, ale też i przestrogą będą słowa Stanisława Wyspiańskiego zacytowane przez uczestnika spotkania p. Aleksandra Żmudzkiego:

    „Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny. Spójrz w świat, we świata kształt, a ujrzysz swoje winy.”

  2. Bardzo pesymistyczne przesłanie, które w wersji bardziej pozytywnej i nie zmieniającej sensu może brzmieć również … (…)ujrzysz swoje chwalebne czyny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.