Są pieniądze na modernizację terenów przykolejowych w Wołominie

1

– W dniu dzisiejszym (środa 30 maja 2018 r.) dowiedzieliśmy się że Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie do modernizacji terenów przykolejowych. – Pozyskane fundusze zostały przyznane na budowę centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego oraz systemu „Parkuj i jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach – informuje Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

– W latach 2014–2018 Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie oraz deklarację otrzymania dofinansowania na łączną kwotę 43 678 886,00 zł. Całkowita wartość projektów realizowanych z dofinansowaniem z różnych źródeł wynosi 86 979 473,- zł. – podkreśla Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina odpowiedzialna za inwestycje gminne.
Niebagatelne znaczenie dla pozyskiwania środków jest uczestnictwo gminy w partnerstwie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). – W ramach ZIT gmina Wołomin zrealizowała już parking w systemie parkuj i jedź, będzie realizować ścieżki rowerowe łączące Wołomin z Kobyłką, Radzyminem i Klembowem – wyjaśnia Andrzej Ptaszyński, naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Cieszy fakt, że pojawiają się ciągle szanse na kolejne inwestycje. Z najnowszych informacji uzyskanych w dniu 30.05.2018 r., wynika, że Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie do budowy centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego oraz systemu „Parkuj i jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach. Jesteśmy więc w przeddzień podpisania umowy na kwotę dofinansowania na ten cel w wysokości 3 205 876,15 zł
– Gmina Wołomin tą inwestycją dowiąże się do zmodernizowanej inwestycji kolejowej. Obie inwestycje PKP i gminna będą stanowić swego rodzaju logiczną całość i przede wszystkim uporządkują w tym miejscu przestrzeń publiczną. Należy pamiętać że trudność tej inwestycji polega na tym, że gmina Wołomin będzie realizować inwestycję, na którą, jak już wiemy, otrzymamy pokaźne dofinansowanie z ZIT-ów- na terenie kolejowym i wszystkie nasze działania muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi prawa dysponowania gruntem – opowiada wiceburmistrz Edyta Zbieć.
W obecnej perspektywie udało się, dzięki inicjatywie Warszawy, powołać obszar metropolitalny
i skoordynować wykorzystanie środków unijnych na celach wspólnych dla całej aglomeracji, a przy okazji uzyskać wymierne efekty dla Miasta i Gminy Wołomin. – Zyskaliśmy na tym wspólny transport, lepsze planowanie ponad lokalnej komunikacji, rozpoczęliśmy działania w celu poprawy jakości powietrza – podkreśla burmistrz Elżbieta Radwan.
Działania te nie byłyby możliwe gdyby gmina działała samodzielnie.
– Perspektywa 2014-2020 udowodniła, jak ważne jest współdziałanie, w związku z czym już podjęliśmy wspólnie z Miastem Stołecznym  Warszawa rozmowy na temat budowy wspólnej strategii na lata 2020 i dalej – wyjaśniają nasi rozmówcy.
Statystycznie Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) w roku 2018 został powiększony ze względu na nowy podział statystyczny i stanowi NUTS2. W przygotowaniu jest wspólna deklaracja współpracy gmin i powiatów OMW w zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach NUTS2.
Podział statystyczny podzielił województwo i wydzielił obszar Warszawski Stołeczny w obszarze dużo większym niż pierwotny OMW oraz włączył powiaty w obszary beneficjentów przyszłej perspektywy finansowej. Włączenie powiatów i gmin nie działających dotychczas w partnerstwie ZIT pozwoli na zwiększenie możliwości operacyjnych i integrację działań w jednej strategii działania.
W związku z powyższym trwają prace nad ustaleniem nowych, jednolitych dla NUTS2, kierunków działania, w celu umieszczenia ich w nowych dokumentach programowych po roku 2020.

Oprac. Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.