I Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu kadencji 2018-2023

22 listopada br. odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej obrady prowadził radny senior- Włodzimierz Romański. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Kazimierz Blusiewicz wręczył Radnym oraz Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.

Nowo wybrani radni oraz burmistrz złożyli ślubowanie, po czym przystąpiono do wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady. Przewodniczącym Rady Miejskiej ponownie został Krzysztof Gajcy, pierwszym wiceprzewodniczącym Rady Włodzimierz Fydryszek, a drugim  Bogdan Jusiński. Rada powołała również następujące komisje rady:

Komisję Rewizyjną w składzie: Tadeusz Groszek (przewodniczący komisji), Włodzimierz Romański (zastępca przewodniczącego komisji), Tomasz Siekaczyński, Marek Piekut oraz Mirosław Sobczak.

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Włodzimierz Romański (Przewodniczący Komisji), Tadeusz Groszek, Adam Kisiel, Urszula Pankowska i Waldemar Sitek.

Komisję Budżetu i Inwestycji w składzie: Bohdan Jusiński (przewodniczący komisji), Tadeusz Groszek (zastępca przewodniczącego komisji), Włodzimierz Fydryszek, Katarzyna Sadurska, Urszula Pankowska oraz Mirosław Sobczak.

Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w składzie: Katarzyna Sadurska (przewodniczący komisji), Tomasz Siekaczyński (zastępca przewodniczącego komisji), Włodzimierz Fydryszek oraz Paweł Radzio.

Komisję Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w składzie: Adam Kisiel (przewodniczący komisji), Marek Piekut (zastępca przewodniczącego komisji), Bogdan Jusiński, Robert Pacuszka oraz Waldemar Sitek.

Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług w składzie: Urszula Pankowska (przewodniczący komisji), Adam Kisiel (zastępca przewodniczącego komisji), Włodzimierz Romański, Robert Pacuszka oraz Paweł Radzio.

Nowo wybranym radnym oraz Burmistrzowi Tłuszcza gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Fot. Anna Jaworska oraz Marcin Ołdak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.