Szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe w Markach

Burmistrz Miasta Marki serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie Marek oraz pracowników punktów sprzedaży na nieodpłatne szkolenie pn.: ?Prawa i obowiązki przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych?. Odbędzie się 27 listopada 2018 roku w godzinach 15.30 – 17.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Fabryczna w Markach przy ul. Fabrycznej 3. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z realizowaną na terenie miasta ?Diagnozą zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia z zastosowaniem badania typu ?Mystery Shoping?, polegającym na zakupie kontrolowanym alkoholu przez osoby, których wygląd i zachowanie powinno skutkować odmową sprzedaży napojów alkoholowych.

W programie szkolenia:

1. Sprzedaż alkoholu ? podstawy prawne

a)  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ? interpretacja przepisów m. in.:

? Art. 14 ? zakaz sprzedaży,

? Art. 18 –  regulacje dotyczące koncesji: wydawanie, cofnięcie, ponowne wydanie,

? Art. 11 opłaty za wydawanie zezwoleń , oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

? Art. 13 ? regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych,

? Art. 2  – najbliższa okolica punktu sprzedaży,

b)  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

? Tryb, zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Rozpoznanie wieku na podstawie wyglądu.

3. Mechanizmy psychologiczne:

? picie ryzykowne, picie szkodliwe, zespół uzależnienia od alkoholu,

? alkohol a młodzież,

? FAS ? alkoholowy zespól płodowy

4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywna odmowa.

5. Alkogogle: uczestnicy szkolenia będą mogli przetestować specjalne alkogogle, które pokazują percepcję osoby, znajdującej się pod wpływem alkoholu.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Źródło: UM Marki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.