Silniki najnowszych samolotów będą testowane w Zielonce

Zielonka (Polska) 3 listopada 2015r. – Polonia Aero ogłasza oficjalne otwarcie jednego z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie laboratoriów aerodynamiki przepływów turbinowych na świecie. To wyjątkowy przykład owocnej współpracy między przemysłem i uczelniami, w której łączą się umiejętności polskich inżynierów oraz innowacje w przemyśle lotniczym.  Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych jest inwestycją o niezwykłej randze, zainicjowaną przez Polonię Aero, konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Avio Aero, polski partner przemysłowy Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Politechnika Warszawska. Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia prac badawczorozwojowych w przemyśle lotniczym, w tym do testowania turbin niskiego ciśnienia dla lotnictwa.
Pierwsze testy w Zielonce będą przeprowadzone na turbinie niskiego ciśnienia typu Genx. ? Ten projekt to wielka szansa dla przemysłu lotniczego i wzorcowy przykład współpracy między prywatnymi firmami i uczelniami – powiedział Giacomo Vessia, Prezes Zarządu Polonia Aero Sp. z o.o. ? Laboratorium będzie otwarte dla ośrodków badawczych i partnerów przemysłowych z całego świata. Każda firma będzie miała dostęp do infrastruktury badawczej i możliwość przeprowadzania testów swoich turbin i prototypów ? zapewnił.
? Dodatkowo studenci uczelni technicznych będą mogli zdobywać doświadczenie w jednym z najbardziej innowacyjnych ośrodków badawczo-rozwojowych na świecie i nabyć w ten sposób praktyczną wiedzę z dziedziny działalności badawczej. Tego typu otwarta formuła jest niespotykanym rozwiązaniem w podobnych jednostkach naukowych ? dodał.
W uroczystości otwarcia uczestniczyła Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, która stwierdził między innymi:  ? Projekt Polonia Aero to przykład dobrego wykorzystania środków europejskich, który łączy przemysł z nauką wpisując się tym samym doskonale w strategie rozwoju promowane przez Komisję Europejską – powiedziała. ? Możemy być dumni, że tego rodzaju nowoczesne i innowacyjne ośrodki powstają właśnie w naszym kraju i będą służyć rozwojowi także polskiej nauki i nowoczesnego przemysłu ? dodała?
Jednym z głównych celów testów w laboratorium jest ograniczenie zużycia paliwa w przemyśle lotniczym i powiązaną z tym redukcję zanieczyszczeń przy równoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu. Warunki aerodynamiczne, w jakich będą testowane turbiny, są podobne do tych występujących w trakcie lotu. Testy przeprowadzane są jednak w obniżonej temperaturze. Dlatego tę metodę przeprowadzania testów nazwano ?cold flow?. Jej mechanizm jest następujący: zasysane z zewnątrz powietrze jest sprężane i podgrzewane maksymalnie do temperatury 375°C, a następnie przepuszczane z natężeniem przepływu maksymalnie 80 kg/s przez testowaną turbinę niskiego ciśnienia. Monitorowanie przepływu powietrza wewnątrz turbiny, w starannie dobranych i kontrolowanych warunkach, umożliwia obserwację jej zachowania, weryfikację modeli cyfrowych i uzyskanie wyników, które pozwolą ją ulepszyć.
Avio Aero to spółka zależna GE Aviation, wyspecjalizowana w projektowaniu, produkcji i obsłudze technicznej komponentów i systemów dla cywilnego i wojskowego przemysłu lotniczego jest inicjatorem i liderem konsorcjum, zapewniającym część finansowania i know-how.
Całkowity koszt inwestycji zrealizowanej w Zielonce wynosi 230 milionów złotych (około 55 milionów euro).
Znacząca część funduszy przenaczonych na tę inwestycję  – 160,4 mln złotych pochodzi z funduszy unijnych, a 28,4 mln złotych z budżetu państwa.
Inwestycja zrealizowana w Zielonce zajmuje 3,5 hektara. Teren ten został wniesiony aportem do spółki przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4, wiodącą spółkę w obszarze remontów i serwisu silników turbinowych w Polsce.
Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Warszawska oferują swoje kompetencje naukowe, doświadczenie i wiedzę techniczną z zakresu lotnictwa i inżynierii. Każdy z członków konsorcjum wnosi swój wyjątkowy wkład, bez którego projekt ten nie mógłby istnieć i dostarcza odpowiednie zasoby dla projektu, w szczególności dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry, nowoczesnego wyposażenia oraz infrastruktury.
Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych jest strategicznym projektem, który pozwoli na zwiększenie poziomu technologicznego silników turbinowych.
W 2016 r. Polonia Aero przeprowadzi testy w ramach polskiego programu Innolot, weryfikując poziom efektywności turbiny niskiego ciśnienia silnika GE9X.
GE9X jest silnikiem nowej generacji, który będzie zastosowany w samolocie Boeing 777X. Spółka Avio Aero jest odpowiedzialna za moduł turbiny niskiego ciśnienia dla tej aplikacji.
Koszt inwestycji wynosi 230 milionów złotych (około 55 milionów euro). Projekt jest wynikiem współpracy Avio Aero z  Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 4 w Warszawie, Wojskową Akademią Techniczną  oraz Politechniką Warszawską. Nauka i globalny biznes łączą się, by osiągnąć wspólnie daleko idące korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.