SIME Polska gazyfikuje kolejne cztery gminy na Mazowszu

20180223_132736_r

23 lutego 2018 r. w Pałacu Łochów odbyła się uroczystość uruchomienia gazociągu Dobre –  Łochów. Inwestycja prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska sp. z o. o. przebiega przez teren czterech gmin: Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów położonych w powiatach: mińskim, wołomińskim oraz węgrowskim. Docelowo z błękitnego paliwa będzie mogło skorzystać kilka tysięcy gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw.

2018-03-08_132017

Spółka, podczas zorganizowanej konferencji, przedstawiła efekty prowadzonej od 6 kwietnia 2017 r. budowy. Oficjalną część imprezy zakończono uroczystym „zapaleniem znicza”, co –   według gazowniczej tradycji, symbolizuje zakończenie budowy ważnych odcinków gazociągów.
W uroczystości zapalenia znicza, która odbyła się na terenie Centrum Konferencyjnego Pałac i Folwark w Łochowie – pierwszego klienta nowego gazociągu, udział wzięli m. in. burmistrz Łochowa oraz wójtowie gazyfikowanych gmin, wykonawcy gazociągu i stacji gazowych, przedstawiciele Gaz – Systemu, najwięksi klienci, członkowie kierownictwa  SIME Polska oraz zaproszeni goście.
Pomysł przedsięwzięcia narodził się w 2014 roku, kiedy to SIME wytypowała kilka obszarów do potencjalnej gazyfikacji. Po przeprowadzeniu badania rynku i analiz techniczno-ekonomicznych zapadła decyzja o przystąpieniu do realizacji inwestycji.
W 2015 zostały podpisane porozumienia z władzami samorządowymi, a także listy intencyjne z kluczowymi klientami. W maju 2016 roku SIME Polska zawarła z OGP Gaz-System S.A. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej.
Przyłącze do sieci OGP Gaz-System, stację pomiarową oraz rozpoczętą, 6 kwietnia, budowę gazociągu Rudzienko k. Dobrego – Łochów o długości ok. 32 km, inwestor sfinansował przy znaczącym wsparciu środków z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wyłonieni w drodze przetargów wykonawcy gazociągu magistralnego łączącego Dobre, Strachówkę, Jadów oraz Łochów zakończyli budowę w listopadzie 2017 r.
Techniczna gotowość do uruchomienia dostaw gazu została osiągnięta w styczniu bieżącego roku. W styczniu swoje prace przy budowie stacji pomiarowej zakończył OGP Gaz System SA, a prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydając koncesję na działalność dystrybucyjną, wyraził zgodę na rozpoczęcie eksploatacji gazociągu magistralnego Dobre – Łochów.
Punkt, łączący gazociąg średniego ciśnienia Dobre – Łochów z siecią gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia OGP Gaz System, zlokalizowany został we wspomnianym Rudzienku k. Dobrego. Powstały tam dwie stacje gazowe wysokiego ciśnienia. Jedną z nich – pomiarową, wybudował GAZ-SYSTEM. Druga – redukująca ciśnienie gazu z wysokiego na średnie, jest własnością SIME Polska.
W kolejnych latach sieć gazowa będzie sukcesywnie rozbudowywana. Obejmując swoim zasięgiem inne miejscowości na terenie gmin Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów, tak, aby objąć nią jak największą liczbę potencjalnych odbiorców.
Inwestorzy podkreślają bardzo dobry klimat dla przedsięwzięcia i wydatną pomoc ze strony władz lokalnych w fazie projektowania i budowy gazociągu. Samorządowcy liczą, że inwestycja przyczyni się do rozwoju gmin, wzrostu atrakcyjności regionu dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców.
Łączne nakłady inwestycyjne poniesione i planowane do poniesienia w latach 2017 i 2018 szacowane są na poziomie ok. 13 mln PLN. W kolejnych latach w zależności od zainteresowania mieszkańców i wyników pierwszych lat działalności SIME przewiduje kolejne inwestycje w rozbudowę sieci.
SIME Polska jest operatorem sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, działającym od 2009 roku na terenie powiatów sochaczewskiego, grodziskiego i zachodnio-warszawskiego. Obsługuje ponad  265  km sieci średniego ciśnienia, za pośrednictwem której dostarcza 27,5 mln m3 gazu ziemnego rocznie do prawie 1300 odbiorców.

 

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.