Jak skorygować roczne zeznanie podatkowe

zoltek

O zasadach prawidłowego korygowania zeznań podatkowych rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem – właścicielem biura rachunkowego z Kobyłki

– W poprzednim tygodniu rozmawialiśmy o przypadku, kiedy zapomnieliśmy złożyć nasze roczne zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym. A co w sytuacji, jeśli zorientowaliśmy się, że w złożonym zeznaniu popełniliśmy błąd?
– Taki błąd należy po prostu skorygować. Dokonuje się tego poprzez złożenie korekty zeznania rocznego.
– Czym jest korekta zeznania?
– Korekty rocznego zeznania podatkowego dokonuje się poprzez ponowne złożenie zeznania na takim samym formularzu jak zeznanie pierwotne, z tą różnicą, że w polu „Cel złożenia zeznania zaznaczamy kwadracik „Korekta”.
– Jakie są warunki złożenia korekty?
– Korektę rocznego zeznania podatkowego można złożyć w terminie pięciu lat licząc od końca roku, w którym złożone zostało zeznanie. Tak więc zeznanie za rok 2017 można skorygować do końca roku 2023. I analogicznie do końca roku 2018 możemy złożyć korektę zeznania za 2012 rok. Warto też zwrócić uwagę na to, aby korektę złożyć na właściwym formularzu.
– To znaczy? Przecież jeśli zeznanie złożyliśmy na druku PIT-37, to przecież korektę też powinniśmy złożyć na takim samym druku.
– No właśnie, dokładnie na takim samym druku. Druki rozliczeń podatkowych zmieniają się praktycznie co roku. Każdy druk rocznego zeznania podatkowego, np. wspomniany PIT-37 ma swój numer podany w nawiasie obok numeru strony. Chodzi o to, żeby do złożenia korekty np. za rok 2016 użyć druku, który obowiązywał dla tego roku. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy zeznanie wypełniamy ręcznie. Jeśli korektę sporządzamy przy użyciu komputera, np. za pomocą formularzy ze strony www.e-deklaracje.gov.pl to komputer „pilnuje” właściwej wersji formularza.
– Czy to wszystko?
– Do korekty zeznania najlepiej dołączyć wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty. Co prawda od 2016 roku nie ma już obowiązku dołączania takiego wyjaśnienia (druk ORD-ZU), ale
w razie wątpliwości urząd i tak może nas wezwać do złożenia wyjaśnień. W wyjaśnieniach należy wskazać, które dane uległy zmianie i dlaczego. Należy też pamiętać, że skutecznej korekty zeznania podatkowego nie można złożyć w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.
– A co jeśli z korekty wynika podatek do dopłaty?
– Termin zapłaty podatku za rok 2017 minął 30 kwietnia, a dla rozliczeń ryczałtu PIT-28 (np. przychody z najmu prywatnego) minął 31 stycznia. Jeśli z korekty wynika podatek do zapłaty, to warto się pośpieszyć, aby zminimalizować wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Dodatkowo podatnik, który zapłaci zaległość ujawnioną w wyniku korekty, która została złożona nie później niż w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania (przypomnijmy:  6 miesięcy od
31 stycznia lub od 30 kwietnia), może zapłacić tylko połowę odsetek. Taka ulga za szybką korektę.
– A co jeśli z korekty wychodzi nadpłata podatku?
– Wtedy razem z korektą można złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W przypadku korekty zeznania zwrot nadpłaty podatku następuje w terminie 2 miesięcy od daty złożenia korekty, jednak nie wcześniej niż
3 miesiące od złożenia pierwotnego rocznego zeznania podatkowego.
– W jaki sposób urząd skarbowy zwróci nam nadpłatę?
– Jeśli urząd skarbowy nie zna naszego numeru konta to pieniądze zwróci nam przekazem pocztowym potrącając koszty przekazu.
– A jak poinformować urząd skarbowy o naszym koncie?
– Przedsiębiorcy dokonują tego na druku CEIDG-1, natomiast osoby fizyczne, które posiadają numer PESEL dokonują tego na druku ZAP-3.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.