Sosnowa-Kościuszki w Markach – od 28 listopada zmiany w ruchu drogowym

Informacja o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na Sosnową-Kościuszki wzbudziła dużo emocji wśród mieszkańców Marek. Zwłaszcza w kontekście opóźniającego się oddania do ruchu całości Alei Marszałka Piłsudskiego (inwestycja państwowa, a nie samorządowa).  Niestety, z uwagi na konieczność wydatkowania zewnętrznych dotacji do kompleksowej modernizacji Sosnowej-Kościuszki (bez nich miasta nie byłoby stać na tę inwestycję) wykonawca musi zintensyfikować roboty, które mają się zakończyć w połowie przyszłego roku.

Remont Sosnowej-Kościuszki to największa pod względem wartości inwestycja miasta (16 mln zł). Ulica zostanie odwodniona. Powstaną też nowa, równa nawierzchnia, chodnik i droga rowerowa. Wybudowanie tego ciągu umożliwi w przyszłości modernizację i odwodnienie innych ulic z tego rejonu.

Przypominamy też, że zmieni się trasa autobusu 240. Z Marek do Warszawy będzie kursował tak jak dotychczas. Jadąc w kierunku Marek nie pojedzie jednak w stronę Białołęki, lecz skręci przy centrum handlowym przy Głębockiej na Trasę Toruńską, a następnie w Aleję Piłsudskiego. Od wysokości ulicy Szkolnej 240 pojedzie dawnym śladem.

Jak można wyjechać z rejonu ulic Sosnowa-Kościuszki.

Remontowany ciąg będzie jednokierunkowy – w kierunku na warszawską Białołękę. Zachowane zostaną możliwości skrętu w lewo i w prawo.

1. Osoby, które chcą dojechać na Trasę Toruńską, mogą korzystać z Sosnowej Kościuszki i kierować się na Białołękę.

2. Osoby, które chcą dojechać w kierunku ulicy Radzymińskiej, mogą skorzystać z ulicy Okólnej i Bandurskiego. Mogą również sięgnąć po inną opcję. Wybierają zatem Sosnową-Kościuszki w stronę Białołęki, skręcają w ulicę Zagłoby, następnie w Husarii i Skrzetuskiego (drogi gruntowe) i drogą techniczną wzdłuż Trasy Toruńskiej dojeżdżają do wjazdu w Aleję Piłsudskiego na wysokości ulicy Barbary.

3. Wkrótce ten ostatni wariant będzie łatwiejszy. W tym tygodniu przy ul. Zygmuntowskiej będzie układana ostatnia warstwa asfaltu. Po oddaniu tej ulicy dojazd do wjazdu w Aleję Piłsudskiego (i dalej na Trasę Toruńską) przy ul. Barbary stanie się znacznie prostszy.

4. Nie będzie problemu z dojazdem i wyjazdem z przedszkola Tabaluga położonym przy ul. Rocha Kowalskiego. Wyjazd w stronę Marek prowadzi ulicami Skrzetuskiego, Tatarską i Zagłoby. Osoby, które z tego rejonu chcą powrócić np. w rejon ulicy Mickiewicza czy 11 Listopada, mogą pojechać ulicami Zagłoby, Żeromskiego, skręcić w Sosnową-Kościuszki i następnie w Okólną.

Źródło: UM Marki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.