Wysokie kary dla właścicieli psów

Przypominamy o zmianie przepisów

W dniu 15 listopada 2018 roku weszły w życie zmiany ustawy Kodeks wykroczeń.

Zgodnie z art. 77 par. 11 powyższej ustawy, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 77 par. 2 stanowi, że kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Zatem w przypadku niezachowania odpowiednich środków przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka można zostać ukaranym grzywną do 5.000,00 zł, karą pozbawienia wolności lub naganą.

Pamiętajmy, że nawet najspokojniejszy czworonóg może z przyczyn od nas niezależnych być niebezpieczny dla innych osób.

Źródło: UM Marki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.