Spotkanie inaugurujące przygotowania do obchodów stulecia Cudu nad Wisłą w gminie Radzymin

MNizio_centrum_edukacji_1920_Widok 06

9 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie inaugurujące przygotowania gminy Radzymin do obchodów 100-lecia Bitwy 1920 roku. Na zaproszenie Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie Krzysztofa Dobrzynieckiego w Miejskiej Sali Koncertowej stawili się liczni przedstawiciele środowisk patriotycznych i organizacji społecznych, politycy i samorządowcy.

Otwierając spotkanie Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński zwrócił uwagę na doniosłość setnej rocznicy „Cudu nad Wisłą” i poprosił wszystkie środowiska o dialog i porozumienie ponad podziałami we wspólnych przygotowaniach do jej obchodów w gminie Radzymin. Jak zauważył: „Najwspanialszy pomnik, jaki możemy postawić bohaterom ziemi radzymińskiej 1920 roku to pokazanie, że po stu latach hołdujemy tym samym wartościom, potrafimy tak samo się jednoczyć i tworzymy taką społeczność, w jakiej oni sami chcieliby żyć”.

Podkreślając wspólnotowy i społeczny charakter przygotowań do uczczenia tej uroczystej daty, burmistrz zakomunikował, że organizacją zajmie się specjalnie w tym celu założona fundacja, która łącząc prace wszystkich środowisk zachowa autonomię względem radzymińskiego samorządu, a jednocześnie będzie mogła liczyć na jego wsparcie promocyjno-finansowe. Prezesem fundacji o roboczej nazwie „Wiek Cudu nad Wisłą” zostanie wieloletni dyrektor Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, p. Mirosław Jusiński. Kandydatura tak zasłużonego patrioty i działacza ziemi radzymińskiej spotkała się z aprobatą publiczności, za którą Mirosław Jusiński podziękował w krótkim wystąpieniu.

Przygotowania i projekt budowy Centrum Edukacji Historycznej

W kolejnej części spotkania burmistrz przedstawił dotychczasowe działania przygotowawcze do obchodów 100-lecia „Cudu nad Wisłą” ze strony samorządu, z projektem Centrum Edukacji Historycznej na czele. Będzie to budowla o charakterze muzealno-konferencyjno-rekreacyjnym, planowana na terenie lądowiska papieskiego przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920. Autorem projektu jest wybitny polski architekt Mirosław Nizio, który ma w swoim dorobku wiele przedsięwzięć muzealnych. Jak podkreślił w swojej prezentacji, projekt w Radzyminie stanowi wielkie wyzwanie, zarówno ze względu na ukształtowanie terenu, jak i na symbolikę obiektu. W efekcie prac powstała koncepcja budynku o ponadczasowej, ascetycznej formie i uniwersalnym przeznaczeniu, opowiadającego o wielkiej historii Radzymina, a przy tym tętniącego życiem.

Burmistrz Radzymina zapowiedział również środki na organizację przedsięwzięć o charakterze rocznicowym i patriotycznym w Radzymińskim Budżecie Obywatelskim. W kolejnych jego edycjach pojawi się nowa kategoria projektów: „Pielęgnowanie lokalnej tożsamości historyczno-kulturalnej”. Przeznaczona na nią pula środków wyniesie 200 tys. zł na rok 2019, zaś na kolejny rok 2020 – już pół miliona złotych.

Z okazji przygotowań od obchodów w roku 2020 stworzono też oficjalny logotyp z hasłem „Radzymin – miasto Cudu nad Wisłą”, który odwołuje się do barw narodowych i oznaczeń na linii frontu wojskowych mapach. Logotypem będą oznaczane publikacje i dokumenty gminy.

Senator Jan Żaryn o wsparciu dla Radzymina

Po zakończeniu części prezentacyjnej głos zabrał obecny na spotkaniu senator prof. Jan Żaryn. Na wstępie pogratulował Radzyminowi współpracy z jednym z najwybitniejszych projektantów przestrzeni muzealnych na świecie. Równocześnie, wyraził troskę o dostateczne uwzględnienie charakteru sakralnego w proponowanym projekcie.

Senator zachęcił społeczność radzymińską do współpracy w upamiętnianiu stulecia „Cudu nad Wisłą” w skali całego kraju, a szczególnie w skali powiatu – tak, aby koncepcja Radzymina korespondowała na poziomie symbolicznym i estetycznym z projektem w Ossowie.

Szczególnie budującą była deklaracja senatora o pomocy w pozyskaniu na szczeblu państwowym środków potrzebnych do sfinansowania tak ważnego w skali narodowego dziedzictwa historycznego projektu, jakim jest Centrum Edukacji Historycznej. Burmistrz Chaciński, gorąco dziękując za te słowa potwierdził, że mimo iż obiekt projektowany jest tak, aby gmina sama poradziła sobie z jego utrzymaniem, to skala inwestycji szacowana na ok. 30 mln zdecydowanie przekracza wewnętrzne możliwości samorządu, dlatego Radzymin liczy na wszelką pomoc.

Otwarcie społecznej dyskusji o przygotowaniach do roku 2020

Dyskusję, która odbyła się w ostatniej części spotkania, zdominowały uwagi i pytania na temat koncepcji Centrum Edukacji Historycznej. Opinie na temat obiektu, który powinien znaleźć się w miejscu papieskiego lądowiska były skrajnie różne – odnośnie jego nazwy, charakteru, jak i przeznaczenia. Aby uwspólnić i pogodzić te opinie, pożądany obiekt musi spełniać funkcje historyczne, patriotyczne i sakralne, ale również użytkowe. Jak stwierdził autor projektu Mirosław Nizio, będzie starał się zaspokoić wszystkie te oczekiwania w kolejnej edycji projektu.

Oprócz uwag na temat Centrum, rozpoczęła się też dyskusja na temat formy i obszarów działalności Fundacji „Wiek Cudu nad Wisłą”. Padło szereg trafnych i konstruktywnych uwag, jednak ze względu na ramy czasowe i charakter spotkania, dalsze rozmowy będą kontynuowane już na spotkaniach roboczych, organizowanych przez Fundację. Gmina Radzymin na nie wszystkich zainteresowanych

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.