Spotkanie Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjno – Doradczego w Zielonce

Burmistrz Zielonki Kamil Michał Iwandowski powołał Młodzieżowy Zespół Konsultacyjno-Doradczy. Zespół będzie podejmować działania konsultacyjne w zakresie istotnych sprawdotyczących funkcjonowania Miasta, w szczególności potrzeb, oczekiwań i problemów młodzieży. Ponadto, Zespół będzie mieć za zadanie promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży.

W niedzielę, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu. Wybrano Przewodniczącego, którym został p. Kewin Rojek.

W najbliższą środę, tj. 16 października, o godz. 18.00, w Urzędzie  odbędzie się I sesja Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjno – Doradczego, zwołana przez Przewodniczącego.

Spotkanie ma charakter otwarty. Przewodniczący zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu młode osoby, które chciałyby przedstawić własne propozycje, inicjatywy, tudzież problemy.

Zawiadomienie o I sesji Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjno – Doradczego

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję I sesję Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjno – Doradczego, która odbędzie się 16 października 2019 r. o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka, przy ul. Lipowej 5.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Organizacja konkursu na logo Organu Doradczego Burmistrza Miasta Zielonka.
  3. Organizacja maratonów filmowych na terenie Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce.
  4. Organizacja wydarzeń kulturowo-rekreacyjnych dla młodzieży w Zielonce.
  5. Gadżet dla mieszkańców charakteryzujący się z Miastem Zielonka.
  6. Teren Skatepark?u w Zielonce- zagospodarowanie terenu relaksu oraz rekreacji.
  7. SMOG, czyli jak przekonać mieszkańców do jak największej redukcji niekorzystnych efektów spalania rzeczami substancjami niedozwolonymi.
  8. Zajęcia sportowe w ramach Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce
  9. Zapytania, wnioski i oświadczenia Członków w/w Organu.
  10. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.