Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Ponad 80 milionów pozyskane na rzecz Powiatu Wołomińskiego w ciągu minionych 2 lat to ogromny sukces zarządu powiatu.

Dwa lata temu Rada Powiatu Wołomińskiego powierzyła mi pełnienie funkcji Starosty Wołomińskiego. Wybór na to stanowisko pozostaje dla mnie dużym wyróżnieniem i zobowiązaniem.
Rok 2020 rok to czas realizacji wielomilionowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych (w latach 2019-2020 pozyskaliśmy ponad 80 mln zł zewnętrznych funduszy), modernizacji szpitala, czy obchody jubileuszu 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To również czas walki z pandemią koronawirusa, która nieodzownie wpłynęła na nasze społeczeństwo. W tym trudnym czasie z determinacją kontynuujemy pracę na rzecz Mieszkańców i rozwoju naszego Powiatu.
Zachęcam do zapoznania się z podsumowaniem prac Zarządu Powiatu z ostatnich 12 miesięcy. Pragnę podziękować członkom Zarządu i Radnym oraz wszystkim współpracownikom za wsparcie i konstruktywną pracę w ostatnim roku. – pisze Adam Lubiak,  starosta wołomiński.

Roczne sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu Wołomińskiego w 2020 roku

Ochrona zdrowia

Obecnie naszym najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w niezbędne środki, sprzęt i kadrę medyczną.
Dzięki decyzjom podjętym na początku marca wspólnie z członkami zarządu, mogliśmy sukcesywnie wspierać szpital kwotą 1 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia m.in. nowoczesną aparaturę do wykonywania testów. Jednocześnie wystąpiłem do wielu wiodących instytucji o wsparcie, dzięki czemu pozyskaliśmy m.in. specjalistyczną karetkę, respiratory, kardiomonitory oraz sprzęt do tlenoterapii.
Dbając o bieżące potrzeby placówki nie zapominamy o przyszłości i najważniejszym zadaniu inwestycyjnym ? rozbudowie szpitala. 10 listopada podpisaliśmy umowę na rozbudowę placówki (50,8 mln zł).
Prowadzimy też szereg remontów w obecnym budynku szpitala: remont oddziału ratunkowego, pomieszczeń dla nocnej pomocy lekarskiej, oddziału chirurgicznego oraz oddziału neurologii. Na remonty i wyposażenie oddziałów przeznaczyliśmy ponad 10 mln zł.
Za naszym pośrednictwem przekazaliśmy gminom (m.in. dla szkół i przedszkoli) blisko 45 tys. litrów płynów do dezynfekcji, 40 tys. szt. rękawiczek, 300 tys. szt. maseczek, 2 tys. szt. przyłbic, 500 szt. termometrów.

Tarcza Antykryzysowa
Wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej pomogło uratować tysiące miejsc pracy. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie. Do PUP wpłynęło do tej pory ponad 18 tys. wniosków, a kwota wypłaconej pomocy to blisko 100 mln zł. Środki zostały przeznaczone na m.in.:

  • pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych;
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych;
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami
Otrzymaliśmy rządowe wsparcie w wysokości ponad 3 mln zł na utworzenie w Kobyłce przy ul. Poprzecznej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla 40 osób z niepełnosprawnościami. Nasz Powiat jest pierwszym samorządem na Mazowszu, który skutecznie zawnioskował o środki finansowe na budowę tego typu placówki. W tym miejscu powstanie również Środowiskowy Dom Samopomocy, którego siedziba obecnie mieści się w Wołominie.
Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach środków z PFRON przeznaczyło 1,8 mln zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Bezpieczeństwo Pieszych
W 2020 roku w ramach realizacji projektu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zaplanowaliśmy doświetlenie 30 przejść, na modernizację których zabezpieczyliśmy 400 tys. zł. Ponadto wykonujemy m.in. dodatkowe oświetlenie LED, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowę ścieżek rowerowych. Wydaliśmy również Kodeks Rowerowy w formie komiksu dla dzieci i młodzieży.

Edukacja
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, wypełniając wymogi nauczania zdalnego zakupiliśmy za kwotę prawie 300 tys. zł. 100 laptopów i 56 tabletów dla naszych szkół.
Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński przygotowane są do prowadzenia nauki w formie stacjonarnej i zdalnej w czasie walki z koronawirusem.

Inwestycje drogowe

W 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie ponad 26 mln zł (70% wartości projektów) w ramach których rozpoczęliśmy modernizację dróg:

  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka.
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec do granicy powiatu wołomińskiego, gm. Zielonka-Poświętne.
  • Przebudowa mostu w Zawadach na drodze powiatowej nr 4306W, gm. Radzymin.

Kontynuujemy rozpoczęte w 2019 inwestycje roku m.in. ul. Matarewicza w Ossowie i ul. Hallera w Turowie oraz ul. 100-lecia w Zagościńcu (gm. Wołomin).

Realizujemy również szereg inwestycji ze środków powiatu i udziale gmin m.in. ul. Wołomińską w Kobyłce, ul. Szpitalną w Ząbkach, budowę drogi w Starowoli gm. Jadów.
W ramach bieżącego utrzymania dróg w tym roku układamy nową nawierzchnię asfaltową na 18 odcinkach o łącznej dł. 17,4 km. Koszt tych prac wyniesie ok. 4 mln zł.

Historia i Kultura

Za nami wyjątkowe wydarzenie 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Uroczystości zorganizowane zostały w cieniu pandemii koronawirusa, zdołaliśmy jednak godnie uczcić pamięć o bohaterach walk o wolność i niepodległość naszej ojczyzny.

Koronawirus uniemożliwił organizację wielu zaplanowanych przedsięwzięć kulturalnych, dlatego poszukiwaliśmy alternatywnych form działalności m.in. wirtualny konkurs The Voice of Powiat, którego laureaci nagrali piosenkę w profesjonalnym studiu muzycznym wspólnie z Izabelą Szafrańską finalistką konkursu The Voice of Poland.

Starostwo

Prowadzenie bieżącej obsługi interesantów i spraw wpływających do Starostwa w dobie pandemii koronawirusa jest dużym wyzwaniem. Dlatego wprowadziliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań i udogodnień dla mieszkańców m.in. rezerwację online terminu wizyty w Wydziale Komunikacji, cieszące się coraz większą popularnością urzędomaty InPost, czy terminale płatnicze.
Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Aż 161 nowych karetek trafiło na Mazowsze dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Ambulanse zostały zakupione w ramach największego w Europie projektu COVID-owego prowadzonego przez [...]
0 komentarzy

Nie pozwólmy diagnozie wygrać! Pomóżmy Ewie spędzić piękne chwile z ukochaną rodziną!

Na co dzień pomaga innym, dziś sama potrzebuje pomocy – Ewa Kwilińska, oddany pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, mama, żona, a wkrótce [...]
0 komentarzy
8 bezpłatnych powiatowych linii autobusowych

8 bezpłatnych powiatowych linii autobusowych

Z początkiem 2024 roku Starostwo Powiatowe w Wołominie uruchamia 8 bezpłatnych powiatowych linii autobusowych. 30 listopada Rada Powiatu zatwierdziła propozycję Zarządu Powiatu, co [...]
0 komentarzy
Komunikat Burmistrza Radzymina dot. prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Komunikat Burmistrza Radzymina dot. prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z moim ostatnim komunikatem z dnia 23.10.2023 r. dot. planowanej przez prywatnego inwestora budowy kompostowni i kruszarni w Starym Dybowie [...]
0 komentarzy
Miasto Ząbki ponownie liderem w powiecie wołomińskim!

Miasto Ząbki ponownie liderem w powiecie wołomińskim!

Ząbki po raz trzeci zostały uznane Liderem Powiatu Wołomińskiego według Rankingu Gmin, który organizowany jest przez Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Rankingi są corocznie przygotowywane [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 1 do 5 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Zadłużenie Gminy Wołomin niebezpiecznie rośnie

Zadłużenie Gminy Wołomin niebezpiecznie rośnie

Władze Wołomina opublikowały projekt budżetu oraz wieloletnią prognozę finansową. Dokumenty te stanowią podstawę zarządzania finansami każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wspomniane akty prawne będą [...]
0 komentarzy
składowanie odpadów niebezpiecznych i toksycznych

Morowy interes

Przez całe wieki alchemicy próbowali zamienić błoto w złoto. Współcześni przedsiębiorcy znają już sposób na biznes wystrzałowy, dochodowy, niezawodny, wręcz morowy. Ten biznes [...]
0 komentarzy
Radzymin - zrównoważony budżet na rok 2024, zmiany podatkowe w samorządach

Radzymin – zrównoważony budżet na rok 2024, zmiany podatkowe w samorządach

Ministerstwo Finansów co roku ogłasza maksymalne stawki podatku od nieruchomości. W 2024 roku w porównaniu z tegorocznymi Ministerstwo zastosowało wzrost o 15 proc. [...]
0 komentarzy
Piotr Kandyba: - Będę wspierał samorządy w rozwiązywaniu problemów

Piotr Kandyba: – Będę wspierał samorządy w rozwiązywaniu problemów

O ochronie środowiska, likwidacji nielegalnych wysypisk, wspieraniu samorządów i rozwiązywaniu problemów systemowych – z Posłem Piotrem Kandybą, przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, rozmawia Barbara Wiśniowska. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.