Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki ogłasza konkurs na logo organizacji

Konkurs ma charakter otwarty. Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice. Nie ma wymagań co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki użytych w logo.
.
Znak logo powinien nawiązywać do wartości, którymi kieruje się Stowarzyszenie:
Naszym głównym celem jest praca na rzecz mieszkańców naszej „małej ojczyzny”, podejmowanie pożytecznych działań dla dobra miejsca, w którym żyjemy. Stawiamy na współpracę z ludźmi dobrej woli. Przyświecają nam słowa Jana Pawła II „Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą nowe czasy, pozostanie miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…
Projekty konkursowe w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: sps.strachowka@gmail.com o tytule „Konkurs na logo Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki?
Dopuszczalny jest projekt graficzny w formie plastycznej (doręczenie pod wskazany adres lub przesłanie pocztą tradycyjną) na adres : ul. Nowa 3/2, 05-282 Strachówka z dopiskiem: „Konkurs na logo Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki?.
Termin doręczenia projektów: do dnia 05.08.2019 r.
Konkurs rozstrzygnie Komisja Konkursowa wyłoniona przez Zarząd Stowarzyszenia, przewiduje się wyłonienie jednej pracy zwycięskiej. Komisja zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy. Zwycięska praca staje się własnością organizatora.
Laureat konkursu otrzyma: – nagrodę pieniężną lub rzeczową o wartości 250 zł (do uzgodnienia ze zwycięzcą); ? zaproszenie do udziału w uroczystości ?III Mazowiecki Przegląd Piosenki Patriotycznej i 10. lecie stowarzyszenia?; Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości: ?III Mazowiecki Przegląd Piosenki Patriotycznej i 10. lecie stowarzyszenia?; W celu zapoznania się z regulaminem bądź uzyskania szczegółowych informacji o konkursie osoby zainteresowane prosimy o kontakt: sps.stowarzyszenie@gmail.com .
Źródło: Starostwo Powiatu Wołomińskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.