Strażackie Święto w Równem

Tegoroczne obchody strażackiego święta w miejscowości Równe organizatorzy (druhowie miejscowej OSP oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich) zaplanowali na dwa dni, tj 16 i 17 maja. Uroczystości odbyły się z okazji 80 – lecia powstania jednostki gaśniczej OSP w Równem
Pierwszego dnia, w sobotę, odbyły się oficjalne uroczystości, na które zaproszono przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, wszystkie pobliskie jednostki niezawodowe, władze gminne i powiatowe, lokalnych przedsiębiorców – właścicieli, prezesów, dyrektorów oraz sołtysów okolicznych miejscowości.
Dnia następnego zaplanowano Festyn pożarniczy, który był formą podziękowania organizatorów zaangażowanym w przygotowanie święta mieszkańcom.

Nadanie sztandaru jednostce OSP Równe

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą przed strażnicą miejscowej OSP, którą odprawił proboszcz parafii Świętej Trójcy w Sulejowie – Ksiądz Józef Rutkowski przy akompaniamencie młodzieżowej orkiestry strażackiej działającej przy OSP w Dobrem uświetniającej całą uroczystość.
Po Mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru, ufundowanego został przez Wójta Gminy Strachówka Pana Kazimierza Łapkę, Prezesa Banku Spółdzielczego w Łochowie – Pana Krzysztofa Krasnodębskiego oraz Kierownika Oddziału Banku w Jadowie i jego Punktu Kasowego w Strachówce – Pana Zbigniewa Osytka, przy wydatnym wkładzie własnym wszystkich strażaków, członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem.
Oficjalne uroczystości otworzył Prezes Gminny Zarządu Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych druh Stanisław Wronka, który powitał wszystkich przybyłych i podziękował Staroście Powiatu Wołomińskiego Panu Maciejowi Urmanowskiemu za objęcie patronatem jubileuszu obchodów 80 – lecia.
Następnie rys historyczny jednostki pokrótce przedstawiła aktywna druhna miejscowej OSP i jednocześnie Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich oraz Sołtys Wsi Równe – Pani Hanna Wronka. Po tym wystąpieniu, w hołdzie pamięci wszystkich druhów tworzących historię jednostki przez 80 lat jej działalności, wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć nie żyjących już strażaków, po czym nastąpiło odczytanie Aktu Fundacji sztandaru przez przedstawiciela jego fundatora – Wójta Strachówki.
Następnym punktem uroczystości było symboliczne wbicie na drzewcu sztandaru ozdobnych gwoździ wykupionych przez sponsorów. Darczyńcy podchodzili kolejno do sztandaru, uderzali ozdobnym młotkiem wykupione przez siebie gwoździe, i następnie wpisywali się do pamiątkowej Kroniki jednostki OSP w Równem.
Pamiątkowe, ozdobne gwoździe wykupili: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, mieszkańcy wsi Równe, w których imieniu wystąpił najstarszy mieszkaniec – niegdyś czynny strażak – Stanisław Łokietek, Krzysztof i Zbigniew Kaczorowscy, Agnieszka i Marcin Szopa, Katarzyna i Robert Marczak, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Łochowie – Kierownik Oddziału w Jadowie pan Zbigniew Osytek, Radny Powiatu Wołomińskiego pan Krzysztof Kalinowski, przedstawiciele Nadleśnictwa Łochów, Katarzyna i Wojciech Orzechowscy, Małgorzata i Rafał Zbrzeźniak, druhowie OSP w Równem, w których imieniu wystąpił druh Witold Kosiński, Teresa i Zygmunt Orzechowscy, Przewodniczący Gminy Strachówka Pan Piotr Orzechowski z żoną Beatą, Wójt Gminy Strachówka Pan Kazimierz Łapka, druhowie OSP w Boruczy, których reprezentował dh Mieczysław Sasin, druhowie OSP w Strachówce reprezentowani przez dh Jana Ołdaka, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wołominie reprezentowany przez Prezesa dh Wiesława Grędę, Urszula i Robert Przesmyccy, Koło Gospodyń Wiejskich w Równem reprezentowane przez Panią Barbarę Januszewską, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie reprezentowana przez Komendanta bryg. Romana Gołębnika, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Strachówce dh Stanisław Wronka, Sołtys Wsi Równe Pani Hanna Wronka, Radna Gminy Strachówka i jednocześnie mieszkanka Równego Pani Ewa Zbrzeźniak.
Po ceremonii wbijania ozdobnych gwoździ nastąpiło odczytanie Aktu nadania sztandaru, przekazanie sztandaru Prezesowi Powiatowemu ZOSP RP, następnie Prezesowi OSP Równe oraz jego wręczenie pocztowi sztandarowemu.
W chwilę później rozpoczęła się ceremonia wręczania medali i odznaczeń. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem odznaczona została Złotym Medalem ?Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem ?Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce, mieszkańca Równego, druha Stanisława Wronkę.
Odznaki ?Za wysługę lat” otrzymali:
1.Stanisław Wronka – 45 lat służby
2.Tadeusz Zbrzeźniak – 30 lat służby
3.Krzysztof Kotkowski – 15 lat służby
4.Witold Kosiński – 15 lat służby
5.Piotr Wronka s. Stanisława – 15 lat służby
6.Krzysztof Roguski – 10 lat służby
7.Piotr Kosiński s. Krzysztofa – 5 lat służby
8.Przemysław Białek – 5 lat służby