Studiuj w Wołominie

Z Radosławem Zagóskim, prorektorem Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie rozmawiamy o rozpoczęciu roku akademickiego.

– Jak przebiega pierwsza, dla nowej siedziby uczelni, rekrutacja do WSWMiR?

– Mogę powiedzieć, że jest zainteresowanie naszą ofertą. Mamy ciekawych kandydatów na ten rok. Są to w dużej mierze osoby, które ukończyły inne studia i chcą na przykład uzupełnić albo poszerzyć swoje wykształcenie.

– Jakie czesne obowiązuje w Waszej uczelni?

– Opłaty nie są wygórowane. Dla studentów Wydziału Ekonomicznego jest to kwota 1600 zł za semestr, na Filologii – 1650 zł. Czesne rozkładamy na raty. Przy opłacie rocznej lub semestralnej stosowane są ulgi.

– Czy niskie czesne nie będzie miało wpływu na poziom nauczania?

– Nasza uczelnia jest uczelnią społeczną. Jej założycielem jest Stowarzyszenie Prasoznawcze, które pełni nadzór założycielski. Przez trzy lata funkcjonowania Szkoły w Bielsku przekazało na działalność placówki 1,5 miliona złotych.

– Kiedy rozpocznie się nauka w WSWMiR?

– Będzie to pierwsza bądź druga sobota października?

– Jakim zapleczem lokalowym dysponujecie w tej chwili?

– Mamy pomieszczenia administracyjne i trzy sale dydaktyczne. Zaczynamy rozmowy z dyrekcją szkoły na temat możliwości korzystania na potrzeby szkoły z sali gimnastycznej. Chcemy również wrócić do rozmów z Burmistrzem Wołomina na temat możliwości funkcjonowania naszej placówki w remontowanym budynku po Szkole Podstawowej Nr 1.

– Z tego co zdążyłam się zorientować nastąpiła również zmiana na stanowisku rektora uczelni…

– Tak. Zakończyła się kadencja poprzedniego rektora. Założyciel szkoły nie przedłużył umowy z Panem Leszkiem Smolakiem. Przez okres wakacji jestem P.O . rektora. Od października funkcję tę będzie sprawował dr Henryk Stępień z Wrocławia.

– Z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że Szkoła chce czynnie uczestniczyć w lokalnym życiu społecznym. Czy wraz ze zmianą rektora te zamiary nie uległy zmianie?

– Chcemy, tak jak to było zapowiadane, poprowadzić warsztaty dziennikarskie. W zamiarze jest, że będzie to 6 spotkań młodzieży z osobami, które dobrze znają pracę dziennikarską.
Chcemy stworzyć Kapitułę, która od przyszłego roku będzie organizowała coroczną Nagrodę im. Kotarbińskich. Jest to jeszcze w fazie przygotowań ale ma to być nagroda ogólnopolska za odwagę w myśleniu dla osób aktywnych lokalnie. Chcemy tez organizować coroczny plener malarski, gdzie zapraszane będą osoby ze środowisk z Białorusi, Ukrainy i Polski. Planujemy, że plener odbędzie się w przyszłym roku na przełomie czerwca i lipca.

– Czy zakończyliście już nabór studentów na pierwszy semestr?

– Nabór ciągle trwa. Zapisy prowadzi sekretariat, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Sekretariat udziela również informacji telefonicznych tel.: 0 22 787 40 44.

Teresa Urbanowska

Jedno przemyślenie nt. „Studiuj w Wołominie

  1. Dlaczego prorektor tej uczelni ma tytuł zaledwie magistra?

Możliwość komentowania jest wyłączona.