Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina

Burmistrz Radzymina zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwały Nr 587/XLII/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin. Jednocześnie przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 11 pkt  1 i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2022 r.

Wnioski należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:

  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

lub

  1. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl oraz  poprzez platformę ePUAP.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Radzymina.

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

/-/ Krzysztof Dobrzyniecki

 

Więcej informacji z Radzymina

Inwestycje w Słupnie - zaproszenie na spotkanie

Inwestycje w Słupnie – zaproszenie na spotkanie

Spotkanie odbędzie się 1 lutego (środa), o godz. 18.00 w SP nr 1 w Słupnie. W spotkaniu, poza burmistrzem Radzymina, udział wezmą również [...]
0 komentarzy
Zima w mieście Ząbki 2022

Radzymin – półkolonie zimowe w szkołach

Gmina Radzymin wraz gminnymi szkołami podstawowymi organizują półkolonie zimowe dla uczniów z całej gminy. Zapisy zostały przedłużone do 1 lutego 2023 r. Wypoczynek [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - harmonogramy odbioru odpadów w 2023 roku

Radzymin – harmonogram odbioru odpadów – 2023 r

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Radzymin w okresie  styczeń-grudzień 2023 r. dla zabudowy jednorodzinnej. W nowym roku uległ zmianie podział gminy na [...]
0 komentarzy
Marki - niedługo sezon na deklaracje odpadowe

Odbiór odpadów z działek rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin

Zgodnie z uchwałą nr 228/XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 09.12.2019 r., dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie [...]
0 komentarzy
Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Linia autobusowa 738 obsługuje gminę Radzymin oraz Marki i łączy je z Warszawą. Obecnie autobusy kursują co 20 minut w szczycie i co [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.