„Super Przedszkole” w Zielonce

Super Przedszkole-gazeta-752Q100

Miasto Zielonka otrzyma blisko pół miliona złotych z Funduszy Europejskich na realizację projektu „Super Przedszkole – Super Przedszkolaki”. Ze środków sfinansowane zostaną m.in. zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków, wyposażenie do sal przedszkolnych i szkolenia dla nauczycieli.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Super Przedszkole – Super Przedszkolaki”, który po pozytywnej ocenie, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego skierowany został do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

– W Zielonce stawiamy nie tylko na rozwój infrastruktury przedszkolnej, ale również na wsparcie samej edukacji naszych najmłodszych mieszkańców. Pozyskane przez nas środki przyczynią się do podniesienia jakości nauki i zabawy przez przedszkolaków – mówi burmistrz Grzegorz Dudzik.

Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie przede wszystkim do dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Staszica 16, ale również do zatrudnionych w nim nauczycieli.
Ze środków z dofinansowania sfinansowane zostaną zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry przedszkola.
Zakupione zostaną także materiały dydaktyczne, pomoce naukowe oraz wyposażenie do sal przedszkolnych.
Dofinansowanie pozyskane na realizację projektu to kwota 488 762,50 zł.
Projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.