Święto Ludowe w Kobyłce

11 czerwca z okazji Święta Ludowego, organizacja miejska PSL w Kobyłce złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach zasłużonych członków PSL, pochowanych na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Oddano hołd i uczczono pamięć :

1.Bielec Jan ? członek władz powiatowych ZSL, członek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Dyrektor w Głównym Urzędzie Statystycznym,

2.Broma Franciszek ? organizator ruchu ludowego w okresie międzywojennym oraz w czasie okupacji członek Stronnictwa Ludowego i PSL Mikołajczykowskiego,

3.Brzozowska Alicja ? długoletni pracownik Spółdzielni ?SCH? w Kobyłce,

4.Ejnik Kazimierz ? pracownik aparatu finansowo-księgowego,

5.Iwańska Lucyna ? pracownik finansowy w Spółdzielni ?SCh? w Kobyłce, żołnierz Batalionów Chłopskich,

6.Kisiel Zygmunt ? Prezes Zarządu Miejskiego ZSL w Kobyłce,

7.prof. dr hab. Kołodziejczyk Arkadiusz ? pracownik naukowy Akademii Podlaskiej w Siedlcach, regionalista, autor zeszytów naukowych o Wołominie,

8.Kubas Stanisław ? pracownik służb dyplomatycznych,

9.Liberadzka Wieńczysława ? działacz społeczny, opiekun ludzi potrzebujących pomocy,

10. Matejaszek Stanisław ? budowniczy Szkoły Nr 2 w Kobyłce, jej pierwszy dyrektor, zasłużony nauczyciel,

11. Ołdak Kazimierz ? organizator ruchu ludowego, zasłużony rzemieślnik,

12. Słowik Józef ? działacz ruchu ludowego w okresie międzywojennym i podczas okupacji,

13. Szabłowski Tadeusz ? zasłużony spółdzielca, wieloletni Prezes Spółdzielni ?SCh? w Kobyłce, budowniczy wielu obiektów handlowych,

14. Śliwa Jan ? poseł na Sejm dwóch kadencji, żołnierz Batalionów Chłopskich w okresie okupacji, wieloletni Prezes Zarządu Powiatowego PSL,

15. Świerżewski Stefan ? rolnik, zasłużony działacz ruchu ludowego, radny Miejskiej Rady Narodowej w Kobyłce,

16. Tlaga Marian ? spółdzielca, v-ce Prezes G.S.?Sch? w Wołominie,

17. Więckowski Jan ? wieloletni Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Radzyminie, żołnierz Batalionów Chłopskich w okresie okupacji,

18. Zych Jan ? wzorowy rolnik, działacz ruchu ludowego, społecznik ? pełnił obowiązki sołtysa,

19. Żochowski Władysław ? Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulejowie.

Cześć ich pamięci?

Komentarze

komentarzy