System opłat za odpady krok po kroku

odpady

Podstawowe informacje na temat zmiany systemu opłat za odpady w Markach

Dlaczego zmieniamy system obliczania opłaty za śmieci?

Gdyby wszyscy byli uczciwi, nie byłoby takiej potrzeby. Niestety, kilka tysięcy osób unika lub zaniża opłaty w obecnym systemie ?od osoby?. W rezultacie ciężar opłat ponoszą uczciwi mieszkańcy oraz budżet miasta, który w ubiegłym roku dołożył do wywozu śmieci około 4 mln zł. System ?od wody? pozwoli ?wyłapać? ogromną liczbę osób, które do tej pory unikały lub zaniżały płatności. Zużycie wody jasno wskaże, w jakim stopniu jest zamieszkiwana nieruchomość. A to pozwoli przenieść część opłat na te osoby, które dotychczas ich unikały.

Jak działa system ?od wody??

Przeważająca większość mieszkańców Marek podłączona jest do sieci wodociągowej, a zatem jest opomiarowana. Na tej podstawie mieszkaniec lub wspólnota/zarządca obliczy wysokość opłaty za odpady komunalne i co roku złoży odpowiednią deklarację na podstawie własnego zużycia wody. Na stronie czyste.marki.pl pojawią się rozwiązania ułatwiające wypełnienie tego obowiązku (kalkulator do wyliczania opłaty, formularz internetowy do łatwego wypełnienia deklaracji).

Stosunkowo niewielka grupa osób nie jest podłączona do sieci wodociągowej. Będą się one rozliczać na zasadzie ryczałtowej (o tym dalej).

Pragniemy dodać, że z systemu ?od wody? korzysta coraz więcej samorządów. Wdrożyły go miasta duże (Szczecin), średniej wielkości (Sopot), czy mała Lesznowola. Według ubiegłorocznego raportu urzędu antymonopolowego, co 20. gmina już wprowadziła rozwiązanie od wody i z pewnością ten odsetek stale rośnie. W tym roku zauważamy zainteresowanie ?systemem wodnym? wśród wielu samorządów.

Kto będzie składał deklarację?

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych ? właściciele nieruchomości. To będzie najczęściej stosowane rozwiązanie. W przypadku wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni/domów komunalnych deklarację złoży zarządca, który później rozliczy się z ich mieszkańcami.

Jak będzie obliczana opłata?

Wodociąg Marecki przygotowuje dla Państwa zestawienie/informację o zużyciu wody w 2019 r. Mogą być to również faktury za 2019 r., na których zaznaczone jest zużycie. Z zestawienia lub faktur wybieracie Państwo najkorzystniejszy okres z ubiegłego roku, obejmujący co najmniej 81 następujących po sobie dni (uwaga ? w tym czasie nie może być okresu bez zużycia wody ? wybrane faktury/okresy rozliczeniowe muszą wykazywać zużycie wody). Na tej podstawie obliczają Państwo średniodobowe zużycie wody (łączne zużycie w wybranym okresie podzielone przez liczbę dni z tego okresu). Wynik tego działania mnożycie przez średnią liczbę dni w miesiącu (30,42), a następnie mnożycie przez stawkę wynoszącą 11,22 zł.

Jeśli na nieruchomości jednorodzinnej dysponujecie Państwo przydomowym kompostownikiem, możecie skorzystać ze zwolnienia częściowego i pomniejszyć opłatę o 2,06 proc.

Jak będzie wyliczana opłata dla osób, które nie są podłączone do sieci i korzystają z własnego ujęcia wody?

Tak jak wspomnieliśmy wyżej ? na zasadzie ryczałtu. Będzie to wynik mnożenia: liczby osób w gospodarstwie domowym, ryczałtowego zużycia (3 m. sześc. miesięcznie na osobę) oraz stawki (11,22 zł). Podobnie jak ?opomiarowani? mieszkańcy, ryczałtowcy zamieszkujący posesje jednorodzinne też mogą kompostować odpady zielone i uzyskać 2,06- procentowe zwolnienie.

Są cztery formularze deklaracji. Jaką trzeba złożyć?

DOK-1

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, jednorodzinnej, podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej
pobierz DOK-1

DOK-1R

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, jednorodzinnej:

– niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo

– nowo zamieszkałej albo

– zamieszkałej przez okres krótszy niż trzy miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo

– zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania kolejnych okresów rozliczeniowych obejmujących co najmniej 81 dni z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody

pobierz DOK-1R

DOK-2 (uwaga – wypełnia zarządca lub wspólnota)

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, wielorodzinnej, podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej – pobierz DOK-2

DOK-2R (uwaga – wypełnia zarządca lub wspólnota)

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, wielorodzinnej:

– niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo

– nowo zamieszkałej albo

– zamieszkałej przez okres krótszy niż trzy miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo

– zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania kolejnych okresów rozliczeniowych obejmujących co najmniej 81 dni z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody

pobierz DOK-2R

Jak często i do kiedy składamy deklarację?

Raz do roku. W 2020 roku ? od 1 sierpnia, najpóźniej do 25 września, w każdym kolejnym roku ? do 25 stycznia.

Jak można złożyć deklarację?

Można ją złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną. Przyjmowanie deklaracji rozpoczynamy w sierpniu. Przygotowaliśmy trzy miejsca, gdzie można je złożyć. Podstawowym punktem będzie nowa siedziba wydziału podatków i opłat, która z początkiem następnego miesiąca zacznie działać w dawnym OPS przy Lisa Kuli 3A. Deklaracje będziemy także przyjmować w Urzędzie Miasta Marki oraz Centrum Aktywności Fabryczna 3. Szczególnie to ostatnie miejsce polecamy osobom starszym. Tam będą mogły one uzyskać niezbędną pomoc. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z drogi pocztowej, prosimy o kierowanie deklaracji na adres ?Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Aleja Piłsudskiego 95?, najlepiej z dopiskiem na kopercie ?deklaracja ? odpady komunalne?

W jaki sposób można złożyć deklarację elektronicznie?

Ze ścieżki elektronicznej może skorzystać każda z osób, która dysponuje profilem zaufanym lub e-dowodem. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę epuap.gov.pl. Następnie w lewym górnym rogu wybieramy ikonkę ?zaloguj się?. Wybieramy dostępny sposób logowania. Po zalogowaniu wyszukujemy u dołu ekranu ?Katalog spraw?, a w nim kategorię ?Ochrona środowiska?. Wybieramy następnie opcję ?Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?. Następnie wpisujemy nazwę naszego miasta lub kod pocztowy. Wybieramy Urząd Miasta Marki, a następnie klikamy w przycisk ?Załatw sprawę?. Wówczas możemy wybrać i wypełnić jeden z czterech formularzy deklaracji odpadowej.

Z jakich narzędzi pomocowych będą mogli korzystać mieszkańcy Marek?

Przygotowaliśmy kilka rozwiązań:

– na początku sierpnia rozpocznie się dystrybucja biuletynu marki.pl, w którym znajdą się przede wszystkim porady. Będą tam informacje na temat obliczenia i wypełnienia potrzebnych dokumentów, przedstawimy w nim także metodologię zmian.

Do numeru będzie dołączony również formularz najpopularniejszej deklaracji DOK-1 (dla właścicieli opomiarowanych domów jednorodzinnych).

– na stronie czyste.marki.pl znajdzie się kalkulator, dzięki któremu osoby opomiarowane będą mogły wyliczyć wysokość opłaty. Wystarczy wpisać łączne zużycie z wybranego okresu (co najmniej 81 następujących po sobie dni), wpisać liczbę dni i zaznaczyć, czy należy się zniżka za kompostowanie bioodpadów. Kalkulator automatycznie policzy nasze zużycie oraz wysokość należnej opłaty

– również na stronie czyste.marki.pl będzie możliwość elektronicznego wypełnienia formularza. Uwaga! Ostateczną wersję należy wydrukować i złożyć z wymaganymi załącznikami. Sposób w pełni elektronicznego złożenia deklaracji opisaliśmy powyżej.

– od 3 sierpnia rozpocznie działalność nasza infolinia pod numerem (22) 418 81 47

– pytania w sprawie deklaracji można składać także drogą e-mailową ? odpady@marki.pl

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Marek

Marki - wymiana wodomierzy

Marki – wymiana wodomierzy

Wodociąg Marecki informuje że od 1 czerwca rozpoczyna wymianę wodomierzy w nieruchomościach przy ulicach: Wesołej, Wiewiórki i Zielonej. Jest to bezpłatna usługa, dokonywana [...]
0 komentarzy
Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2022 r.

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2022 r.

Zapraszamy do lektury dokumentu traktującego m.in. o budżecie, inwestycjach, edukacji i środowisku w Markach Przepisy ustawy o samorządzie gminnym obligują gminy do przygotowania [...]
0 komentarzy
Marki - I Mistrzostwa MCER w pływaniu

Marki – I Mistrzostwa MCER w pływaniu

W sobotę, 17 czerwca, odbędą się w Markach dwie imprezy sportowe. Jedna z nich zadebiutuje w mareckim kalendarzu. Chodzi o I Mistrzostwa MCER [...]
0 komentarzy
Prezentacje Plastyki Mareckiej podczas Dni Marek

Prezentacje Plastyki Mareckiej podczas Dni Marek

Prezentacje to impreza z wieloletnimi tradycjami – pierwsza edycja odbyła się w latach 90. XX wieku. Obecnie MOK Marki  organizuje je w formie [...]
0 komentarzy
Marki - z podwórka na bieżnię

Marki – z podwórka na bieżnię

Sportowe zmagania dla szkół podstawowych w MCER 15 czerwca 2023 roku w MCER, rusza kolejna edycja cyklu imprez sportowych dla dzieci pod nazwą [...]
0 komentarzy

Przebudowa północnego odcinka Al. Piłsudskiego w Markach

Z pomocą Unii Europejskiej modernizujemy północny fragment Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prace toczą się na odcinku od Legionowej do granicy miasta z gminą [...]
0 komentarzy
Marki - repertuar w Twoich rękach

Marki – repertuar w Twoich rękach

W lipcu i sierpniu UM w Markach zaprasza na seanse filmowe w Parku Briggsów. Propozycje dla kinomanów będzie mieć też CAF3. Czwartek, godz. [...]
0 komentarzy

Zapraszamy na Dni Marek!

Koncerty, warsztaty, rajd rowerowy, strefa rodzinna – to wszystko i dobrą zabawę znajdziecie na naszej imprezie – zaprasza marecki magistrat. Po długiej przerwie [...]
0 komentarzy

Marki – roboty budowlane na rowie R-2 posuwają się do przodu

Po wybudowaniu na odcinku Długiej nakładki asfaltowej, modernizujemy rów melioracyjny R-2, przebiegający wzdłuż ulicy. Oprócz wymiany uszkodzonego, starego rurociągu, zostaną wybudowane dwie studnie [...]
0 komentarzy
Marki - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Marki – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

12 maja 2023 roku została podpisana umowa między Gminą Miasto Marki a Panem Michałem Kozielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GrinIS Michał Kozielski [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.