System Powiadamiania SMS-owego w gminie Klembów

UG Klembów Informuje o możliwości zarejestrowania się w gminnym serwisie informacyjnym o nazwie „System Powiadamiania SMS-owego. Ideą funkcjonowania serwisu jest informowanie mieszkańców o ważnych wydarzeniach i sprawach z życia gminy oraz poszczególnych sołectw. System ten będzie przekazywał również informacje o sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

Rejestracja w SMS-owym systemie powiadamiania mieszkańców Gminy Klembów jest bardzo prosta, wystarczy wysłać jednego SMS-a o odpowiedniej treści na numer +48 888 881 211podając kod rejestrujący adekwatny dla zamieszkiwanego sołectwa.

SOŁECTWO KOD REJESTRUJĄCY
Dobczyn 05205.KLEMBOW.DOBCZYN
Karolew 05205.KLEMBOW.KAROLEW
Klembów 05205.KLEMBOW.KLEMBOW
Krusze 05205.KLEMBOW.KRUSZE
Krzywica 05205.KLEMBOW.KRZYWICA
Lipka 05205.KLEMBOW.LIPKA
Michałów 05205.KLEMBOW.MICHALOW
Nowy Kraszew 05205.KLEMBOW.NOWYKRASZEW
Ostrówek 05205.KLEMBOW.OSTROWEK
Pasek 05205.KLEMBOW.PASEK
Pieńki 05205.KLEMBOW.PIENKI
Rasztów 05205.KLEMBOW.RASZTOW
Roszczep 05205.KLEMBOW.ROSZCZEP
Sitki 05205.KLEMBOW.SITKI
Stary Kraszew 05205.KLEMBOW.STARYKRASZEW
Tuł 05205.KLEMBOW.TUL
Wola Rasztowska 05205.KLEMBOW.WOLARASZTOWSKA

W celu wyrejestrowania należy przesłać kod wyrejestrowujący na numer +48 888 881 211 dodając słowo NIE np. NIE.05205.KLEMBOW.PASEK

Wszystkie otrzymywane informacje w ramach Serwisu Informacyjnego SMS Gminy Klembów są bezpłatne. Użytkownik pokrywa jedynie jednorazowy koszt sms-a rejestracyjnego, zgodny z planem taryfowym danego operatora. Numery telefonów użytkowników serwisu będą chronione i nie zostaną udostępnione innym podmiotom.

 Źródło: UG Klembów

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.