Szansa dla Radzymina


Rozmowa ze Zbigniewem Piotrowskim,
burmistrzem Radzymina

– Jakim budżetem dysponuje gmina
Radzymin?

– W tej chwili jest to około 24 miliony
złotych. Ale uważam, że realnym dla nas budżetem jest około 40
milionów rocznie.

– To bardzo optymistyczne…

– Obecny budżet jest daleko
niewystarczający dla naszej gminy, która rozciąga się na 131
km2. Mamy dużą sieć dróg gminnych. Bardzo duże potrzeby jeśli
chodzi o infrastrukturę – wodociągi i kanalizację i to zarówno
w mieście jak i w gminie. Jeśli uda nam się stworzyć warunki do
wzrostu ilości mieszkańców, 40 milionowy budżet wcale nie jest
niemożliwy. W ciągu ostatniego roku przybyło w naszej gminie 860
mieszkańców. Bardzo dynamicznie rozwija się u nas budownictwo.
Prowadzimy rozmowy na temat poważnego budownictwa komercyjnego w
osiedlach do 4 kondygnacji. Na przestrzeni dwóch najbliższych
lat możemy oczekiwać nawet do 1000 nowych mieszkań rocznie. Na takie
osiedla wskazaliśmy już dwie lokalizacje. Odbyły się rozmowy
developerów z właścicielami terenów. Myślę, że na
efekty tych rozmów nie będziemy już długo czekać.

– Jak duże jest bezrobocie w gminie
Radzymin?

– W tej chwili bezrobotnych jest około
700 osób. Rysują się jednak pewne szanse na zmianę tej
sytuacji. Podjętych jest kilka inicjatyw, które mogą
zmniejszyć u nas bezrobocie. Powstaje między innymi Centrum
Geriatryczne, gdzie pracę w obsłudze poza medycznej znajdzie około 40
osób. W centrum tym między innymi będzie rezydencja dla ludzi
starszych z pełną opieką medyczną. Gmina pomoże w doprowadzeniu
mediów w zamian za to mieszkańcy naszej gminy będą mieli
preferencje w kompleksowych badaniach. Mamy obiecane też kilka miejsc
dla naszych mieszkańców. Kolejna inicjatywa to lokalizacja
produkcji spożywczej mleka w proszku i pochodnych. Firma AGUS, która
chce u nas wybudować zakład może zatrudnić kolejne 40 osób. Z
kilku zaprezentowanych lokalizacji zostały dwie do wybory na terenie
Gminy Radzymin. Jako gmina dajemy pomoc merytoryczną i zapewniamy
szybkie podejmowanie decyzji jak również oferujemy
doprowadzenie mediów. Rozwój planuje również
fabryka kosmetyków SORAYA . Będzie budowany nowy zakład,
oczywiście na terenie 7 – 10 h, oczywiście w Gminie Radzymin, co
również wiąże się z nowymi miejscami pracy, nawet do 100 osób.
Firma teren już zakupiła. Tu również gmina pomaga w
doprowadzeniu mediów. To tylko niektóre z propozycji.
Zależy nam na przyciąganiu do Radzymina kolejnych inwestorów.

– Wszystko są to inwestorzy
zewnętrzni…

– Tak, ale Gmina również buduje.
Podjęliśmy uchwałę o budowie bloku komunalnego przy ulicy Ogrodowej.
Doszło już do przetargu na wykonanie budynku. Chcemy w ciągu roku
wybudować 40 mieszkań, dla rodzin w szczególnie trudnych
warunkach materialnych i lokalowych. Mamy około 130 podań o przydział
mieszkań. W przyszłym roku po wybudowaniu budynku komunalnego w
planie jest budynek kolejny komunalny ale komercyjny, do którego
przesiedleni będą mieszkańcy budynków przeznaczonych do
rozbiórki, a których stać na zapłacenie wyższego
czynszu. Sama Pani widzi, że moje marzenie o 40 milionowym budżecie
nie jest przesadzone.

Rozmawiała Teresa Urbanowska