Takiego dofinansowania dla Tłuszcza jeszcze nie było

Takiego dofinansowania dla Tłuszcza jeszcze nie było

Choć każdego roku Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk pozyskuje na rzecz Gminy Tłuszcz wiele dofinansowań to takiego jeszcze nie było. Gmina Tłuszcz uzyskała  3 000 000 zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich! Nie wkradł się tu żaden błąd i tak, dzięki temu dofinansowaniu kanalizacja będzie budowana także na terenie wiejskim, a konkretnie w ulicy Żabiej w Jasienicy- Górki wraz z kanałem tłocznym w ulicy Kielaka w Tłuszczu. Oprócz tego 6 km sieci wodociągowej powstanie w miejscowościach Miąse, Szczepanek, Waganka i Postoliska (Kazimierzów).

Wczoraj miało miejsce uroczyste podpisanie umowy. Gminę Tłuszcz reprezentował Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak, a Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Dofinansowanie pochodzi z PROW na lata 2014-2020.

Cieszy mnie każde dofinansowanie, które wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji i Rozwoju pozyskujemy w wielu obszarach, zarówno jeśli chodzi o modernizacje budynków użyteczności publicznej, budowę i remonty dróg czy rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej. Ta informacja jednak ucieszyła mnie wyjątkowo, bowiem otwiera przed naszą gminą nowe możliwości. Gdy tylko dowiedziałem się, że jest możliwość pozyskania środków na budowę kanalizacji na obszarach wiejskich wiedziałem, że musimy z niej skorzystać. Na początku wybudujemy blisko 1 km w Jasienicy- Górki- czyli tam gdzie jest możliwość połączenia z wybudowaną już sieci. Dodatkowo cieszy, że będziemy mogli uzupełnić sieć wodociągową w miejscowościach, w których były brakujące odcinki lub nie było dotychczas sieci. Całkowita wartość tego zadania to 4,2 mln zł, ale koszty kwalifikowane to 3 mln zł i takiej samej kwocie otrzymaliśmy dofinansowanie. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2024 – Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz - OPS szuka pracowników

Tłuszcz – OPS szuka pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu poszukuje 2 pracowników na stanowiska: – Inspektor https://opstluszcz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/kierownik-osrodka-pomocy-spolecznej-w-tluszczu-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor.html?fbclid=IwAR0YKQhnStaSfnEhybe5QGnM6XslKRxW2iwTzNRKyF_VsYe9n1DtmTo5RpU – Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Stryjkach https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=595935065664344&id=100057435670471   [...]
0 komentarzy

Trzeźwo, zdrowo i sportowo w Tłuszczu

Zarówno edukacja, jak i profilaktyka są bardzo ważne w kształtowaniu zachowań i nawyków młodych osób. Chcemy wspierać rodziców w wychowaniu naszych małych mieszkańców [...]
0 komentarzy

Tłuszcz Cyfrową Gminą

Gmina Tłuszcz  dzięki Funduszom Europejskim otrzymała grant w ramach programu „Cyfrowa Gmina” dzięki któremu trafił tam sprzęt o wartości 603 120,00 zł. Jak [...]
0 komentarzy
Gmina Tłuszcz - komunikat dla par, które wzięły ślub w 1973 roku

Gmina Tłuszcz – komunikat dla par, które wzięły ślub w 1973 roku

Urząd Stanu Cywilnego w Tłuszczu przyjmuje zgłoszenia małżonków zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz, którym w roku 2023 mija 50 lat od zawarcia związku [...]
0 komentarzy
Modernizacja strażnic w Tłuszczu i Chrzęsnem

Modernizacja strażnic w Tłuszczu i Chrzęsnem

Strażnice dwóch najbardziej aktywnych jednostek OSP w naszej gminie- w Tłuszczu oraz Chrzęsnem zyskały nowy blask.  Kompleksowe zmiany w budynkach zostały wykonane dzięki [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.