Taniej ma ten, kto ma RIPOK

Jakie są problemy z inwestycjami w Radzyminie?

O przystąpieniu przez Gminę Radzymin do uruchomienia budowy własnej instalacji RIPOK oraz o tworzeniu budżetu na 2021 rok, z Krzysztofem Chacińskim, burmistrzem Radzymina, rozmawia Teresa Urbanowska.

? Listopad 2020 ? trudny czas dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych ale trudny również dla samorządów lokalnych. Jesień ? pora konstrukcji budżetu na kolejny rok. Jak odnajduje się w tej rzeczywistości Gmina Radzymin?

? Czas jest niewątpliwie trudny dla nas wszystkich. Widać to choćby po tym, jak wielu przedsiębiorców zwraca się do nas o umorzenie zobowiązań. Przyglądamy się jak sytuacja danego przedsiębiorcy wygląda i w zależności od tego czy w danej firmie obroty spadały i w jakim stopniu wówczas umarzamy albo rozkładamy należność na raty. Ludzie tracą pracę i też zdarza się, że zwracają się do gminy ze swoim problemem. A gmina ma również określony budżet? Starałem się ostatnie lata spędzić na tym, aby dochody gminy nie były zależne tylko od jednego źródła. W takich trudnych czasach jak te obecne, takie podejście procentuje. W zaprezentowanym projekcie budżetu na 2021 rok dochody Gminy Radzymin powinny osiągnąć 211 milionów złotych. To w historii Radzymina najwyższy wynik. Po raz pierwszy przekraczamy barierę 200 milionów złotych. Ale co ważne ? przy wysokich dochodach i bardzo wysokich wydatkach inwestycyjnych, bo 50 milionów planujemy przeznaczyć na nowe inwestycje, nowy dług to zaledwie 850 000,00 zł. Jest to, z jednej strony budżet ambitny, ale z drugiej strony staramy się mieć budżet asekuracyjny ? jeśli chodzi o zaciąganie nowych zobowiązań, nie wiedząc jaka będzie przyszłość. Uważam, że jest to dobry budżet, a myślę, że będzie to nawet najlepszy budżet w powiecie wołomińskim pod kontem inwestycyjnym. Mieszkańcy też to dostrzegają ponieważ w dużej mierze te środki będą przeznaczone na przebudowę dróg. W tej chwili najważniejsze arterie miejskie są przebudowywane. Trwa przebudowa ul. Jana Pawła II, która będzie trwała również w roku przyszłym. Modernizowana jest ulica Wołomińska. W pierwszych dniach listopada ruszyła, mająca potrwać kilkanaście miesięcy, budowa Alei Lecha Kaczyńskiego. Trwają budowy ulic: Komunalnej, Szymborskiej i wielu innych mniejszych dróg. Czasem naszym mieszkańcom to doskwiera, ponieważ wiele działań odbywa się równolegle.

?Trwające inwestycje są widoczne. Czy pojawią się też jakieś nowe?

? Tak. W przyszłym roku czeka nas start dużej inwestycji kubaturowej. Rozpoczniemy budowę szkoły podstawowej w Nadmie. To duża inwestycja oszacowana na około 20 milionów zł. Ale jest to ostatnia z naszych szkół, w której warunki są niewystarczające, aby zapewnić dobrą ofertę edukacyjną najmłodszym mieszkańcom. Po rozbudowie szkoła będzie miała 12 klas i pełnoodziałowe przedszkole. W tej chwili dzieci muszą się uczyć na dwie zmiany. Pamiętajmy o parkach, których realizacje zostały już wcześniej rozpoczęte, a które są również istotnym elementem naszego przyszłorocznego budżetu inwestycyjnego.

? Nadma, jeszcze do niedawna wieś, to dziś w zasadzie miejscowość, coraz chętniej wybierana przez nowych mieszkańców. Tuż przed naszą rozmową uruchomiony został Węzeł Kobyłka, który też zmienia układ komunikacyjny dla tej miejscowości?

??i, który, to trzeba dodać mieści się na terenie Gminy Radzymin, choć dotyczy również Kobyłki. Pozwala to na budowę zakładów usługowych. Dobre położenie, nowa szkoła, nowy miejscowy plan zagospodarowania sprawią, że nowi mieszkańcy będą jeszcze chętniej wybierali Nadmę do zamieszkania.

? Starsi mieszkańcy Kobyłki i Nadmy z pewnością jeszcze pamiętają czasy, kiedy to mieszkańcy tej miejscowości chodzili do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kobyłce. Dziś wiem, że kobyłkowskie dzieci coraz częściej trafiają do szkoły w Nadmie?

? Nadma to jest w ogóle takie miejsce, które z jednej strony administracyjnie przypisane jest do Radzymina, w Dekanacie kobyłkowskim, poczta Marki. Leży na skraju naszej gminy a po sąsiedzku z innymi gminami. Faktycznie ? w tej chwili mamy odwrotną sytuację ? mieszkańcy Zalaska w Kobyłce często wybierają Nadmę, jako miejsce, w którym dzieci się kształcą. Myślę więc, że Nadma to będzie takie miejsce, w którym dzieci z trzech gmin będą uczęszczały do szkoły. Ale oczywiście w pierwszej kolejności oferta tej szkoły będzie kierowana do dzieci z Nadmy i z nasze gminy.

? Wiadomym jest, że gminy rozmawiają o budowie wspólnej instalacji RIPOK. Wspomniał Pan we wcześniejszej rozmowie, że Radzymin podjął już pewne kroki w celu utworzenia takiej instalacji?

? Gmina Radzymin, tak jak i wiele innych gmin, stała się elementem gry na rynku zagospodarowania odpadami. To w sposób bezpośredni przekłada się na naszych mieszkańców. Te opłaty są podobne w większości gmin. 32 zł. od mieszkańca i niecałe 9 zł za m3 wody w przypadku zabudowy wielorodzinnej to są wysokie stawki. Trzy razy wyższe od tych, które obowiązywały kilka lat temu. (?) Obserwacja rynku prowadzi do prostych wniosków ? tanie odpady mają ci, którzy sami je przetwarzają, dlatego już dwa lata temu podjęliśmy działania, aby zmierzać w tym kierunku. Niestety ? nie mamy swojej działki, na której moglibyśmy realizować te działania. Dlatego na ostatniej sesji Rada dała zielone światełko, aby zakupić teren pod radzymiński RIPOK. Zabezpieczamy też środki na ten cel bowiem ponad 5 milionów złotych chcemy przeznaczyć na zakup nieruchomości. Mamy świadomość, że jeszcze wiele przed nami, zanim RIPOK powstanie.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy z Burmistrzem  Krzysztofem Chacińskim  na www.zyciepw.pl

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Radzymina

Kompostownia i kruszalnia w Starym Dybowie? Inwestor nie odpuszcza inwestycji!

Kompostownia i kruszalnia w Starym Dybowie? Inwestor nie odpuszcza inwestycji!

W miejscowości Stary Dybów, w gminie Radzymin, około 300 m od domów mieszkańców, mają powstać wielka kompostownia i kruszalnia. Zgodę na to przedsięwzięcie [...]
Jeden komentarz

Posiedzenie radzymińskiej Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego

28 września mieszkańcy Starego Dybowa i całego Radzymina przybyli tłumnie na posiedzenie radzymińskiej Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Na sali konferencyjnej w [...]
Jeden komentarz
Radzymin - Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - RŻYSKA

Radzymin – Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości – RŻYSKA

Burmistrz Radzymina ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzymin. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w gminie [...]
0 komentarzy
Radzymin - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych - ARCIECHÓW

Radzymin – Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych – ARCIECHÓW

Burmistrz Radzymina ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin.   Lp. Obręb, nr działek,  powierzchnie Łączna [...]
0 komentarzy
Radzymin - nowe godziny pracy urzędu

Radzymin – nowe godziny pracy urzędu

Od 1 października 2023r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin będzie pracował w godzinach: w poniedziałki: 9.00-18.00;  od wtorku do czwartku: 8.00-16.00, a w [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Radzymin – Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej, która wprowadzi na terenie całej gminy zasady i warunki sytuowania reklam (oraz częściowo ogrodzeń i mebli [...]
0 komentarzy
Radzymin - Program Wzmacniania Rodziny - bezpłatne warsztaty dla rodziców

Radzymin – Program Wzmacniania Rodziny – bezpłatne warsztaty dla rodziców

Zachęcamy rodziców i opiekunów dziecka w wieku 10-14 lat na bezpłatne warsztaty prowadzone w ramach „Programu Wzmacniania Rodziny”. Spotkania rozpoczynają się 30 września [...]
0 komentarzy
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

Radzymin – pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej, która wprowadzi na terenie całej gminy zasady i warunki sytuowania reklam (oraz częściowo ogrodzeń i mebli [...]
0 komentarzy
Marki - Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Marki – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

21 września br. na Stadionie lekkoatletycznym odbyły się zawody rejonu Marki-Radzymin-Dąbrówka w indywidualnych biegach przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin

Obwieszczenie burmistrza Radzymina  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.