Tłuszcz – czy mieszkańców czekają zmiany stawek za odbiór odpadów?

odpady

Dotychczasowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w gminie od 1 kwietnia 2020 r. gdy wynagrodzenie wykonawcy płacone było w formie ryczałtu wynoszą 24 zł/osobę. Od  1lipca 2021r. tj. od momentu zawarcia  umowy z nowym odbiorcą odpadów komunalnych firmą PROGRES, Gmina rozlicza się za każdą tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia poprzedniej umowy, ogłoszono nowy przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Tłuszcz, który obejmował odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na kolejny rok. Do Gminy wpłynęło 6 ofert, z czego najniższa stawka za roczny odbiór wyniosła 6 696 324,00 zł i została złożona przez dotychczasowego odbiorcę odpadów- firmę PROGRES.

Niestety, obserwując sytuację w innych gminach, które rozstrzygając nowe przetargi na odbiór odpadów komunalnych były zmuszone do podniesienia stawek, a także wzrost cen paliwa i energii, rekordową inflację oraz wzrost cen w każdym sektorze usług, spodziewanym było, że nie uda nam się utrzymać stawek na dotychczasowo niskim poziomie.

Po dokonaniu szczegółowej analizy okazuje się, że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób selektywny za 1 osobę powinna wynieść 33 zł miesięcznie. Przedstawione w przetargu koszty odzwierciedlają obecną sytuację rynkową, a miesięczna stawka została obliczone tak, aby pokryły faktyczne koszty odbioru odpadów.

Podczas czwartkowej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu Radni poddadzą pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany stawek, a o wynikach głosowanie niezwłocznie Państwa poinformujemy. Proponowane stawki miałyby wejść w życie od 1 lica br. Poniżej prezentujemy propozycje nowych stawek oraz porównanie ich z obowiązującymi w innych gminach wchodzących w skład Powiatu Wołomińskiego. Należy podkreślić, że Gmina Tłuszcz jako jedna z nielicznych posiada zniżki dla rodzin wielodzietnych. Kontynuując politykę prorodzinną w przygotowanym projekcie uchwały utrzymuje się dotychczasową zniżkę 25% z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny. Również zostaną utrzymane zniżki za kompostowanie odpadów, zmieni się jednak charakter jej  naliczania (od gospodarstwa).

Propozycja nowych stawek opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi od 1 lipca 2022r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych

Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny będzie wynosiła 33 zł za osobę.

Podwyższona miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nie wypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 99 zł za osobę
(tj. trzykrotność stawki podstawowej).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych

Pojemnik o pojemności 120 l – 20,00 zł

Pojemnik o pojemności 240 l –  40,00 zł

Pojemnik o pojemności 360 l – 60,00 zł

Pojemnik o pojemności 1100 l – 183,33 zł

Worek o pojemności 120 l – 20,00 zł

Właściciele domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 169 zł.

Podwyższona roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 507 zł.

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Tłuszcz - nagrody dla najlepszych absolwentów

Tłuszcz – nagrody dla najlepszych absolwentów

Tradycją jest, że na zakończenie roku szkolnego, uczniowie, którzy zakończyli naukę otrzymują prezenty, które zawsze będą im się kojarzyły z latami spędzonymi w [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - system powiadamiania SMS

Tłuszcz – system powiadamiania SMS

UM Tłuszcz uruchomił system powiadamiania SMS z tytułu zaległości w opłacie za odbiór odpadów. Krótkie wiadomości SMS przypomną o powstałych zaległościach, dzięki czemu [...]
0 komentarzy

Debata nad raportem o stanie Gminy Tłuszcz

Debata nad raportem o stanie Gminy Tłuszcz za 2021 rok odbędzie się podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu zaplanowanej na 28 czerwca [...]
0 komentarzy
Zakończenie roku akademickiego UTW w Tłuszczu

Zakończenie roku akademickiego UTW w Tłuszczu

14 czerwca 2022 roku studenci tłuszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki. W gościnnych progach Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej spotkali się, by wspólnie podsumować [...]
0 komentarzy
Czysty Franciszków w gminie Tłuszcz

Czysty Franciszków w gminie Tłuszcz

4 czerwca odbyło się pierwsze wydarzenie pod tytułem „Czysty Franciszków w gminie Tłuszcz”. Było wiele wspaniałych atrakcji takich jak dmuchane zamki, które były [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.