#totalna propozycja lokalnie

SONY DSC

W ostatni weekend w Łodzi odbyła się Krajowa Konwencja Samorządowa Platformy Obywatelskiej RP. Wśród delegatów byli również działacze z powiatu wołomińskiego. Co to znaczy dla PO w powiecie wołomińskim? O planach i założeniach programowych z Tomaszem Kalatą, radnym powiatu wołomińskiego pełniącym obowiązki szefa powiatowych struktur PO RP rozmawia Teresa Urbanowska.

– PO w sondażach jest daleko za PiS, czy łódzka konwencja może coś zmienić?
– Jedna konwencja nie zmieni sondaży i nie temu służyło spotkanie w Łodzi. Prace nad założeniami programowymi trwają od kilku miesięcy. Głównym przesłaniem od PO jest hasło #totalna propozycja, w którym zawiera się odpowiedź na kształt naszego państwa w przyszłości i potrzebę naprawy tego, co ulega obecnie zepsuciu. Dla mnie najważniejsze były słowa
o samorządzie i jego roli. Na co dzień zajmuję się działalnością w lokalnej społeczności powiatu wołomińskiego
i moich rodzinnych Ząbek. Oczywiście, to co dzieje się w Polsce i wokół niej bardzo mnie interesuje, szczególnie że jestem politologiem, ale skupiam się na sprawach związanych z samorządem terytorialnym.
– W swoich założeniach programowych Platforma zakłada zwiększenie roli samorządu terytorialnego, większe wpływy z podatków na rzecz samorządów i przekazanie zadań wojewodów marszałkom. Co Pan sądzi o tych pomysłach?
– Zarówno ja, jak i wielu moich koleżanek i kolegów z PO, jestem zwolennikiem decentralizacji i zwiększeniu roli samorządu. Uważam, że to my, tu na miejscu lepiej wiemy od urzędnika
w ministerstwie, co nam jest potrzebne i jakie stoją przed nami wyzwania. Chcemy, by podatki z PIT i CIT trafiały do samorządów, by samorząd wojewódzki, pochodzący z wyborów, miał większy wpływ na region niż osoba delegowana przez premiera. Wierzymy, że lokalne środowiska najlepiej zadbają o swoje otoczenie.
– W ostatnim czasie PO w naszym powiecie nie wykazuje zbyt dużej aktywności. Czy w związku z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi można spodziewać się intensywniejszych działań?
– Dziś wszyscy czekają na projekt nowej ordynacji wyborczej, którą zapowiada rządząca większość parlamentarna. Prawdopodobnie będzie to kolejna ustawa napisana we własnym gronie, bez szerokich konsultacji społecznych, mająca przynieść autorom doraźny zysk wyborczy. Będziemy na każdym szczeblu samorządu uczestniczyć w wyborach. Wystawimy swoich kandydatów lub poprzemy takich kandydatów, którzy będą mieli szansę na zdobycie mandatów i będą realizować misje w samorządzie zgodnie z naszymi wartościami. Prowadzimy szereg rozmów z różnymi środowiskami, stowarzyszeniami i w każdej niemal
z gmin powiatu wołomińskiego widać różnice w grupach, które łączy szyld, a dzielą lokalne uwarunkowania. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej małej ojczyzny.
– Mówi Pan, że rozmawiacie
z ruchami miejskimi i stowarzyszeniami, ale wiele z nich głosi hasło: samorząd bez partii politycznych. Nie obawiacie się, że spotkanie się z odmową?
– To takie trochę: hasło – wytrych. My
w gronie radnych powiatowych, czy radnych gminnych nie mamy członków aparatu partyjnego, ale społeczników i działaczy mocno związanych ze swoim miejscem zamieszkania. Nie sprowadzamy tzw. aktywu partyjnego do urzędów miast i gmin. Od trzech lat jesteśmy lojalnym i przewidywalnym koalicjantem Wspólnoty Samorządowej i Forum Dobrego Samorządu
w radzie powiatu wołomińskiego. Nie toczymy wojen o pomniki czy czołgi, nie trwonimy sił na światopoglądowe spory, szanując się wzajemnie. Pracujemy na rzecz powiatu i jego mieszkańców. W tym miejscu dodam, że będąc radnym, najpierw miejskim
w Ząbkach, a obecnie w powiecie, nigdy nie otrzymywałem poleceń
z centrali partii, jak mam głosować i jak sprawować swój mandat.
– Czy możliwe jest zjednoczenie opozycji na szczeblach lokalnych i czy rozmawiacie lokalnie o tym
z innymi partiami?
– Decyzje o zawiązaniu takiej koalicji zapadną na szczeblu władz krajowych. Tak jak już powiedziałem, my w powiecie wołomińskim jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami i wierzymy, że będą to kandydaci, którzy swoją pracą
i zaangażowaniem stworzą #totalną propozycję dla wszystkich miast i gmin naszego powiatu i obronią samorząd terytorialny przed zakusami zdominowania go przez administrację rządową i centralę partyjną.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.