Umowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kobyłka podpisana

Wiceburmistrz Grzegorz Świętorecki podpisał dziś w Izabelinie umowę na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce. Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczył na tę inwestycję 100 tys. zł w ramach zadania OSP-2019.

Podobne umowy podpisali dzisiaj samorządowcy z sześciu powiatów. Środki z budżetu Mazowsza dołożą się do zakupu siedmiu samochodów strażackich, co umożliwi szybsze i bezpieczniejsze dotarcie z pomocą. Dla kobyłkowskiego OSP jest to tym istotniejsze, że dotychczasowy średni samochód gaśniczy Star GBA 266 był już mocno wyeksploatowany. Nowy samochód będzie służył do likwidacji pożarów w trudnych warunkach terenowych, likwidacji miejscowych zagrożeń m.in. powstałych w ruchu drogowym oraz zagrożeń o charakterze ekologicznym i chemicznym. Ma bardziej efektywnie zapobiegać pożarom i skrócić czas reakcji na terenie działań jednostki.

OSP w Kobyłce istnieje od 1927 roku. Zrzesza 37 czynnych członków odpowiednio wyszkolonych i przygotowanych do działań ratowniczo ? gaśniczych. Wspiera ją Harcerska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, licząca 65 druhów w wieku od 11 do 18 lat.

W 1995 roku została włączona do krajowego systemu ratowniczo ? gaśniczego.

Na Mazowszu działa około 2 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które tylko od początku tego roku interweniowały ponad 36 tys. razy. OSP w Kobyłce jedną z najbardziej aktywnych jednostek w powiecie wołomińskim, w 2017 i w 2018 roku straż wyjeżdżała nieść pomoc ponad 200 razy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.