Umowa na przebudowę ulicy Sosnowej w miejscowości Urle podpisana

We wtorek 4.02.2020 podpisano umowę na przebudowę ulicy Sosnowej w miejscowości Urle.

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez dostosowanie jej na całej długości w/w odcinków do szerokości 5,0 m oraz wykonanie warstw bitumicznych o łącznej grubości 8 cm i warstwy wyrównawczej z kruszywa. W projekcie uwzględniono również wykonanie przebudowy istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego. W zakresie znajduje się włączenie w drogę powiatową nr 4340W wraz z połączeniem chodników. Zadanie obejmuje również wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie mgr inż. Piotr Goło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.