Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości w „Skrzacie”

14

Od kilku lat w Publicznym Przedszkolu nr 3 SKRZAT w Ząbkach w wyjątkowo uroczysty sposób celebrowane jest Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że ząbkowskie przedszkole jest  pionierem takiego świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wśród przedszkolaków.

Przygotowania do niego trwają kilka tygodni i odbywają się w kilku płaszczyznach. Przedszkolaki śpiewają pieśni i recytują wiersze o tematyce patriotycznej oraz utrwalają wiedzę o symbolach narodowych. Wychowanie patriotyczne młodego pokolenia to także śpiewanie wraz z dziećmi polskiego Hymnu Narodowego oraz poznawanie legend i piękna rodzinnego kraju. Wychowanie w duchu miłości do ojczyzny wiąże się również z poznawaniem tańców narodowych takich jak mazur, polonez i innych. Wszystkie te działania odzwierciedlają nie tylko prace plastyczne przedszkolaków, ale również ich piękna postawa podczas takich uroczystości jak Narodowe Święto Niepodległości.. Przedszkolaki w podniosłej atmosferze odśpiewały Hymn Państwowy. Miały również możliwość obejrzenia i wysłuchania prezentacji multimedialnej o tematyce patriotycznej, umożliwiającej poznanie istotnych faktów dotyczących tego okresu. Chwytającym za serce momentem było prezentowanie przez małych patriotów pieśni, wierszy i tańców o tematyce narodowej. Publiczność ze wzruszeniem podziwiała ich zaangażowanie, las powiewających w małych rączkach biało-czerwonych chorągiewek oraz moc pieśni wykonywanych przez prawie czterystu małych Polaków.

W tym roku uroczyste chwile uświetnił także koncert muzyczny, podczas którego dzieci miały możliwość poznania życia i twórczości jednego z największych polskich kompozytorów Fryderyka Chopina. Co roku cała kadra Publicznego Przedszkola nr 3 SKRZAT w Ząbkach wkłada ogrom pracy w propagowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Jej efekty mają swoje odzwierciedlenie w wyjątkowo wzruszającym wydarzeniu jakim jest Narodowe Święto Niepodległości.

Pragniemy dzielić się swoimi sukcesami, Publiczne Przedszkole nr 3 SKRZAT w Ząbkach, od kilku lat przekazujerelacje z celebracji w formie prezentacji i albumów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, prezesowi Rady Ministrów oraz Rzecznikowi Praw Dziecka. W dowód uznania dla podejmowanych przez działań i ich efektów placówka otrzymuje co roku listy gratulacyjne, w których wyrażane są podziękowania za krzewienie postawy patriotyzmu wśród przedszkolaków.

Źródło: UM Ząbki
Źródło zdjęć

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.