Usługi konserwacji i renowacji starych ksiąg meldunkowych z lat 1950-1980 dla Urzędu Miasta w Ząbkach

Usługi konserwacji i renowacji starych ksiąg meldunkowych z lat 1950-1980 dla Urzędu Miasta w Ząbkach

Miasto Ząbki zwraca się o przedstawienie oferty na poniżej opisaną usługę Konserwacja i renowacja ksiąg dawnych z lat 1950-1980 dla Urzędu Miasta w Ząbkach.

Opis wymagań:

Przedmiot usługi obejmuje konserwację, renowację i oprawę ksiąg meldunkowych będących w zasobach Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ząbki w liczbie ok. 160 sztuk.

Inne istotne warunki realizacji usługi:

  • Renowacja ma być wykonana zgodnie z zasadami konserwacji ksiąg dawnych.
  • Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiednich materiałów konserwatorskich, w tym w szczególności papieru bezkwasowego i kleju bezkwasowego.
  • Po wykonaniu renowacji Wykonawca – konserwator powinien dostarczyć wraz z księgami protokół wykonanych prac konserwatorsko-renowacyjnych wraz z certyfikatem użytych materiałów.
  • Zakres usługi obejmuje osobisty odbiór ksiąg z siedziby Zamawiającego oraz ich osobiste dostarczenie po wykonaniu usługi do siedziby Zamawiającego.
  • Z uwagi na szczególną ochronę ksiąg, usługa konserwacji i renowacji ksiąg meldunkowych powinna być wykonywana z należytą starannością.

Termin realizacji usługi od daty podpisania umowy 31.12.2022 r.

Proponowana cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca kompleksowej (prawidłowej i profesjonalnej) realizacji usługi.

Propozycję wynagrodzenia za realizację usługi wraz z danymi adresowymi firmy należy przesłać na adres: meldunki@zabki.pl w terminie do dnia 15.08.2022 r.

 

Więcej informacji z Ząbek

problemy w wychowaniu dzieci i młodzieży

Ząbki – konferencja „Współczesne problemy w wychowaniu dzieci i młodzieży”

Już w środę 28 września w SP nr 5 w Ząbkach odbędzie się konferencja prof. dr hab. Mariusza Jędrzejki, dotyczącą współczesnych problemów w [...]
0 komentarzy
Ząbki

LXV sesja Rady Miasta Ząbki

28 września o godzinie 8:30 w UM Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, rozpocznie się LXV sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad: Otwarcie [...]
0 komentarzy
Opieka stomatologiczna dla uczniów Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki

Opieka stomatologiczna dla uczniów Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki

W związku z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, w czwartek 15 września br. zostało podpisane porozumienie [...]
0 komentarzy
Dzień bez samochodu w Ząbkach

Dzień bez samochodu w Ząbkach

22 września (czwartek) jak co roku  w Ząbkach obchodzony jest  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU, który kończy obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. W tym dniu przejazd Ząbkowską [...]
0 komentarzy

Od poniedziałku autobusy Ząbki-2/2M w kierunku Rembertowa odjadą z przystanków Maczka 02 i Powstańców Park 02

UM w Ząbkach informuje, że od dnia 19 września (poniedziałek) zmieni się trasa autobusów linii Ząbki-2/2M jadących w kierunku Rembertowa. Za przystankiem Dzika 02 autobusy pojadą [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.