Utrudnienia drogowe w Ząbkach

Ząbkowska firma JAKOŚĆ BIS Sp. z o. o., która wygrała przetarg na rozbudowę ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wroniej poinformowała o terminie rozpoczęcia prac w terenie. W dniu 19 kwietnia (poniedziałek) zostanie wdrożony pierwszy etap czasowej organizacja ruchu. Projekt został zatwierdzony przez Starostę Wołomińskiego w dniu 26.03.2021 r. pod numerem WDP.7120.2.214.2021

Od poniedziałku 19.04 zostanie wyłączona z ruchu ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Kościuszki wraz ze skrzyżowaniem do ul. Wroniej wraz z rejonem skrzyżowania.

Skrzyżowanie z ul. Maczka i Kosynierów pozostaje przejezdne w relacji północ ? południe oraz w kierunku zachodnim. Zostaną zamknięte doloty poprzeczne do tego odcinka ul. Szwoleżerów. Wykonawca zapewni dojazd do posesji przy ul Szwoleżerów i ul. Wroniej po placu budowy. Dojazd (i wyjazd) będzie możliwy od strony (i w kierunku) drogi wojewódzkiej nr 631 i ul. Wroniej, a także ul. Jasną i ul. Pułaskiego. Nie będzie możliwy przejazd tranzytowy przez rejon budowy oraz dojazd z ulic poprzecznych: Wybickiego, Kruczej, Kościuszki. Jeśli w związku z realizowanymi pracami dojazd do którejś z posesji nie będzie okresowo możliwy, o tym fakcie jej użytkownicy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani przez wykonawcę. Przez cały okres prac zostanie utrzymany możliwość przejścia pieszego przez plac budowy przynajmniej jednym ciągiem chodnika.

W związku z zamknięciem ul. Szwoleżerów zostaną również wprowadzone zmiany organizacji ruchu na ul. Wybickiego, na której zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. W związku z tym zostanie wprowadzony tam zakaz zatrzymywania się i postoju (znaki B-36).

W pierwszym etapie prac zostanie sfrezowana nawierzchnia ulicy Szwoleżerów, będą przestawiane ogrodzenia przy posesjach, gdzie pas drogowy będzie poszerzany, będą również prowadzone prace rozbiórkowe oraz rozpocznie się budowa kolektora deszczowego. Prace nadzoruje Referat Inwestycji Urzędu Miasta w Ząbkach.

Zalecany objazd zamkniętego fragmentu ul. Szwoleżerów został wyznaczony drogami wojewódzkimi: DW631 (M.J. Piłsudskiego w Zielonce) i DW634 ks. Skorupki oraz ulicami Kosynierów, Sosnową, a także ul. Maczka, Powstańców, Piłsudskiego w Ząbkach. Objazd ten uwzględnia również inne planowane w Ząbkach południowych prace, które już się toczą, lub rozpoczną się w najbliższych tygodniach tj. przebudowę całej ul. Sikorskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kwiatową, przebudowę ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej

Funkcjonowanie przystanków Pułaskiego 01 i 02 zostanie zawieszone, a linie autobusowe 199 i Ząbki-2 zostaną skierowane na objazdy. O szczegółach objazdów autobusów poinformujemy w oddzielnej informacji.

W związku z wprowadzanym zmianami organizacji ruchu i utrudnieniami prosimy wszystkich użytkowników dróg w południowej części miasta o zachowanie szczególnej ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Kierowcy jadący ul. Andersena powinni pamiętać, że od poniedziałku 19.04 samochody będą wyjeżdżać z ul. Wybickiego i jadący ul. Andersena od strony ulicy ul. R. Żbikowskiego (d. Projektowanej) będą musieli im ustąpić pierwszeństwa.

Przejeżdżając przez plac budowy, po usunięciu nawierzchni, po warstwach konstrukcyjnych drogi należy uważać na wystające elementy infrastruktury technicznej (studnie i skrzynki zasuw wodociągowych i gazowych). Prosimy również rodziców o zwracanie uwagi na dzieci, w szczególności o przekazanie dzieciom i młodzieży, że plac budowy nie jest placem zabaw i występuje tam wiele zagrożeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.