Utylizacja azbestu w Gminie Jadów

Ząbki - usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Jadów otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 38.394,00 zł na realizację zadania pn. ?Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jadów?.

Osoby zainteresowane odbiorem płyt azbestowo ? cementowych proszone są o kontakt z Panią Marią Wójcik, tel. 25 785-44-12, pok. Nr 21. Przypominamy, że odbiór azbestu w 2020 roku będzie możliwy po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.