V Manewry Patriotyczne

V Manewry Patriotyczne

28 września  na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiźnie i Muzeum „Wrota Bitwy Warszawskiej” w Ossowie odbyły się po raz kolejny, bo już piąty Powiatowo – Gminne Manewry Patriotyczne „Leśniakowizna – Ossów”.

Wśród organizatorów imprezy znaleźli się:

1.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie,

2. Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów -Wrota

Bitwy Warszawskiej 1920”,

3. 1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki,

4. Państwowa Straż Pożarna w Wołominie,

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie,

6. Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA w Wołominie,

7. LO PUL w Wołominie,

8. Sołectwo Stare Grabie.

Nad organizacją i przebiegiem manewrów czuwał Sztab w składzie:

Dyrektor ZSP w Leśniakowiźnie Ewa Świderska, wicedyrektor Sylwia Roguska , koordynator Zbigniew Wilczyński, nauczyciele – Emilia Gajewska, Elżbieta Matusiak-Łuba, Barbara Szałwia, Krystyna Kruszewska, Małgorzata Lewandowska – Strus, Ewa Dębska, Małgorzata Urbanowska, Edyta Żydlewska, Jolanta Luśtyk, Joanna Jagusz, Marcin Ligęza.

Patronat nad organizacją manewrów objęła Burmistrz Wołomina pani Elżbieta Radwan i Mazowiecki Kurator Oświaty, patronatem medialnym imprezę objęły ,,Wieści Podwarszawskie’’, ,,Polska Zbrojna’’ i Radio Fama.

Cele, jakie przyświecały V Powiatowo – Gminnym Manewrom Patriotycznym, to :

– krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej,

– zapoznanie z wydarzeniem historycznym w obrębie „małej ojczyzny” – przebiegiem i znaczeniem Bitwy Warszawskiej,

– uczczenie pamięci poległych w Bitwie Warszawskiej oraz złożenie hołdu ks. Ignacemu Skorupce pod Krzyżem upamiętniającym jego śmierć,

– prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży o tematyce patriotycznej,

– przygotowanie młodzieży w formie sportowej rywalizacji do postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

– integracja społeczności szkolnej podczas Manewrów.

Do współzawodnictwa w ramach manewrów przystąpiło 19 siedmioosobowych patroli pod opieką nauczycieli, które reprezentowały następujące szkoły:

 • SP nr 1 im. M. Konopnickiej w Słupnie

 • SP nr 2 im. M. Chełmońskiej – Szczepankowskiej w Słupnie

 • SP im. J.H Dąbrowskiego w Czarnej

 • SP im. Jana Pawła w Tłuszczu

 • SP im. Zofii Solarzowej w Miąsem

 • SP im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu

 • SP im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

 • SP nr 4 im. Marynarki Wojennej w Wołominie

 • SP nr 1 im. generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

 • SP im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach

 • SP im. Jana Pawła II w Duczkach

 • SP im. ks. Ignacego Skorupki w Ossów

 • Zespół Szkół w Jasienicy

 • SP nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie

 • SP w Leśniakowiźnie

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem

 • SP im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach

 • ZSP im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

 • Szkoła Podstawowa im. I. J. Paderewskiego w Zagościńcu

Podczas rejestracji patrole zostały wyposażone w Kartę Patrolu, szczegółowy Program Manewrów, mapę okolicy, koszulki z logo manewrów, okolicznościową przypinkę, długopis, wodę mineralną. Ponadto każdy z uczestników mógł mieć wykonany profesjonalny makijaż – kamuflaż wojskowy w wykonaniu uczennic I LO PUL z Wołomina .

Patrole w chwili rejestracji dostarczały przygotowany wcześniej plakat o tematyce patriotycznej związany ze 103.rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Manewry rozpoczęły się o godzinie 9.30 apelem, podczas którego przedstawiono patrole reprezentujące poszczególne szkoły oraz zapoznano uczestników z zasadami współzawodnictwa w określonych konkurencjach.

Na terenie Ossowa patrole uczestniczyły w konkurencji strzelania z broni sportowej, wojskowym torze przeszkód, przeprawie przez rzekę Długą po moście linowym, a także obejrzały film historyczny „Bitwa Warszawska 1920” i brały udział w warsztatach historycznych z rekonstruktorami.

Następnym zadaniem był marsz na azymut drogą leśną z Ossowa do Leśniakowizny (ok. 4,2 km). Podczas marszu należało rozwiązać krzyżówkę historyczną tematycznie związaną z Bitwą Warszawską.

W dalszej części manewrów patrole uczestniczyły w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywały zadania na rowerowym torze przeszkód. Następnie każdy patrol zaprezentował kilka pieśni patriotycznych. Po zaliczeniu wszystkich konkurencji uczestnicy oglądali wystawę plakatów patriotycznych przygotowanych przez patrole.

Na wszystkich uczestników manewrów w stołówce szkolnej czekał smaczny posiłek – oczywiście w menu dostępna była grochówka.

V Powiatowo – Gminne Manewry Patriotyczne „Leśniakowizna – Ossów” zakończył apel na boisku szkolnym, podczas którego oglądaliśmy wspaniały pokaz sprawności sportowo- obronnych w wykonaniu kadetów z PUL. Następnie przystąpiono do dekorowania zwycięzców.

Dyplomy, puchary i medale wręczał Wiceburmistrz pan Łukasz Marek, Dyrektor ZSP pani Ewa Świderska, Prezes Bractwa Strzeleckiego „Salwa” pan Artur Domański oraz sołtys sołectwa Stare Grabie pan Daniel Krzemiński.

Klasyfikacja generalna patroli w V Powiatowo – Gminnych Manewrach Patriotycznych „Leśniakowizna – Ossów” przedstawia się następująco:

I miejsce – ZSP w Leśniakowiźnie (opiekun patrolu Teresa Krawczyk)

II miejsce – SP Duczki (opiekun patrolu Anna Winnicka-Kucharek)

III miejsce – SP nr 2 w Słupnie (opiekun patrolu Paweł Małyszka )

IV miejsce – SP w Stryjkach (opiekun patrolu Marta Witek)

V miejsce – SP im. Armii Krajowej w Starych Załubicach (opiekun patrolu Magdalena Sycik)

V miejsce – SP im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu (opiekun patrolu Joanna Bauer)

VI miejsce – SP Poświętne (opiekun patrolu Sylwia Wierzbicka)

VI miesjce – SP 3 Wołomin (opiekun patrolu Witold Iżycki)

VII miejsce – SP im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach (opiekun patrolu Agnieszka Strzembosz)

VII miejsce – SP im. J.H.Dąbrowskiego w Czarnej (opiekun patrolu Rafał Jurewicz)

Ponadto patrol ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach otrzymał nagrodę specjalną dla „Najbardziej walecznej drużyny” ufundowanej przed dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów -Wrota Bitwy Warszawskiej 1920” pana Krzysztofa Jaszczaka. Natomiast Prezes Stowarzyszenia SALWA wręczył puchar dla 3 najlepszych strzelców – uczniów z następujących szkół:

I miejsce – Aleksandra Tlaga – SP im. Jana Pawła II w Duczkach

II miejsce – Adam Sieradzki – SP nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wołominie

III miejsce – Szymon Prokopiuk – ZSP im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

W czasie części finałowej podziękowano współorganizatorom i sponsorom, którymi byli:

 • p. Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina

 • p. Krzysztof Jaszczak – Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów -Wrota Bitwy Warszawskiej 1920”

 • Generał Brygady Artur Kozłowski – 1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki

 • p. Aniela Łuczyk – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie

 • p. Agnieszka Kaczyńska – Dyrektor LO PUL w Wołominie

 • Aspirant sztabowy Kamil Szkodziński – nauczyciel LO PUL w Wołominie

 • p. Andrzej Domański – Prezes Bractwa Strzeleckiego „ SALWA”

 • p. Daniel Krzemiński – Sołtys sołectwa Stare Grabie – organizator

(instruktor turystyki kwalifikowanej – turystyki rowerowej) i sponsor

 • p. Maria Rajchert – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

 • p. Małgorzata Krzemińska – nauczyciel, instruktor turystyki rowerowej

 • p. Michał Półtorak – Redaktor Naczelny ,,Wieści Podwarszawskich”

 • p. Alicja Kupis – Studio „Laboratorium piękna” – organizator i sponsor

 • p. Halina Kieś – sklep „Frykas” w Leśniakowiźnie – sponsor

 • p. Marta Szulc – Czasopismo Polska Zbrojna

 • p. Robert Groszyk – sponsor

 • p. Magdalena Dąbrowska – Przewodnicząca Rady Rodziców

 • p. Monika Tarsalewska – Rada Rodziców

 • p. Sylwia Pokrzywnicka – Rada Rodziców

Na zakończenie uroczystego apelu głos zabrał Wiceburmistrz p. Łukasz Marek, który pogratulował wszystkim uczestnikom udziału w tak ciekawym przedsięwzięciu, jakim są manewry, docenił zwycięzców i podziękował organizatorom oraz sponsorom. Następnie głos zabrała Dyrektor ZSP p. Ewa Świderska, podkreślając fakt, że manewry stają się wydarzeniem wpisującym się w tradycję wśród istotnych inicjatyw w życiu szkół i innych placówek oświatowo – kulturalnych w powiecie wołomińskim.

Organizatorzy, dziękując reprezentacjom szkół z powiatu wołomińskiego za uczestnictwo w Manewrach, skierowali zaproszenie do udziału w kolejnych VI Powiatowo – Gminnych Manewrach Patriotycznych w roku 2024.

Zbigniew Wilczyński, Sylwia Roguska, Emilia Gajewska

Foto : Emilia Gajewska, Alicja Kupis

 

Więcej informacji z Wołomina

Dozór za pobicie

Wołomińscy kryminalni zatrzymali 42-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę podejrzanych o pobicie. Wobec zatrzymanych Prokurator Rejonowy w Wołominie zastosował dozór Policji, a także zakaz [...]
0 komentarzy

Zostań Superczytelnikiem

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie startuje z kolejną edycja akcji „Zostań Superczytelnikiem”. ✔️Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży. ✔️Każdy [...]
0 komentarzy
Wołomin - szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc”

Wołomin – szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc”

W ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc” z pomocą firmy „W pełni sobą” i ekspertów NASK zorganizowano szkolenia na nauczycieli i dyrektorów [...]
0 komentarzy
Kiedy pojedziemy przez ?Węzeł Wołomin? na S8

II tura wyborów na stanowisko burmistrza Wołomina

Uchwała nr 14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie z dnia 8 kwietnia 2024 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu [...]
0 komentarzy
Wołomin - Wołomin uczci pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Wołomin uczci pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina zaprasza do wspólnego uczestnictwa w obchodach, które są świadectwem jednej z najtrudniejszych kart naszej historii – Zbrodni Katyńskiej. To [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.