KategoriaZdrowie

Pierwsza pomoc

Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy nakłada KODEKS KARNY: artykuł 162 § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia [...]