W pałacowych wnętrzach z NGO

W miniony wtorek (21 kwietnia) w Pałacu w Chrzęsnem odbyło się kolejny posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury. Tym razem do zapoznania się z obiektem i do współpracy zaproszono organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wołomińskiego.

Prace nad renowacją Zespołu Pałacowo ? Parkowego w Chrzęsnem trwały od 2008 roku. To jeden z najstarszych zabytków powiatu wołomińskiego. Odrestaurowano budynki ale również XIX wieczny park krajobrazowy, odtworzono małą architekturę, ogrodzenie i drogi wewnętrzne. Obiekt został umeblowany i obecnie jest na etapie adaptacji.

Z uwagi na specyfikę Zespołu Pałacowo ? Parkowego w Chrzęsnem, jego wartości zabytkowe oraz wysokie walory historyczno-architektoniczne proces jego konserwacji, remontu i modernizacji był złożony i długotrwały. Na każdym z etapów adaptacji odbywały się ścisłe konsultacje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Adaptacja zabytkowego obiektu oparta była na bardzo dokładnej dokumentacji projektowej i badawczej. Projekt adaptacji Pałacu zakładał formę zachowawczą względem zastanego stanu budynku. Nowe funkcje wprowadzano zachowując zasadę minimalnej ingerencji. W Pałacu powstały sale wystawiennicze i konferencyjne. Odtworzona, przez ostanie lata nieistniejąca, prywatna kaplica, którą niegdyś urządził biskup Kossakowski. Obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zachowały się fragmenty ceglanych fundamentów na zrębie których wzniesiony został XVII-wieczny Pałac. Archeolodzy uważają, że ceglane fundamenty pochodzą z okresu późnego gotyku i są pozostałością obronnego, murowanego dworu. To odkrycie podnosi prestiż miejsca, bowiem w XVI wieku na Mazowszu wschodnim takie budowle należały do rzadkości. Przez kolejne lata zmieniała się koncepcja na sposób zarządzania całym kompleksem. Obecna kadencja samorządu, po analizie zastanej sytuacji uznała, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie administrowanie tym miejscem przez Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu.

Kilka tygodni temu w obiekcie odbyło się posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury z udziałem dyrektorów Ośrodków Kultury działających na terenie powiatu wołomińskiego, których Komisja zapoznała z możliwościami realizacji na terenie kompleksu imprez kulturalnych. Rozmawiano również o możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć. Jednym z pierwszych mają być Dni Powiatu, które zaplanowano na dzień 6 czerwca.

Oprac. red

(w oparciu o informacje: 

http://www.powiat-wolominski.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.